Bygg en Effektiv Kompetansematrise

Denne workshopen om Kompetansematriser gir deltakerne en omfattende forståelse av hvordan de kan designe, implementere og dra nytte av kompetansematriser for å administrere, utvikle og optimalisere talent i organisasjonen. Kompetansematriser er essensielle verktøy for å identifisere, evaluere og styrke ferdighetene og kunnskapene til ansatte, og dette kurset vil veilede deltakerne gjennom prosessen fra start til slutt.

 1. Introduksjon til Kompetansematriser
  • Hva er en kompetansematrise?
  • Hvorfor er kompetansematriser viktige for organisasjonen?
 2. Identifisere Kompetansebehov
  • Hvordan identifisere nødvendige kompetanseområder for organisasjonen eller teamet ditt?
  • Definere kompetansestandarder og forventninger.
 3. Vurdering av Kompetanse
  • Metoder for å vurdere kompetanse.
  • Bruk av skalaer og kriterier for vurdering.
 4. Bygging av Kompetansematrisen
  • Praktiske trinn for å opprette en kompetansematrise.
  • Inkludering av nødvendig informasjon og data.
 5. Analyse og Gap-identifikasjon
  • Hvordan tolke kompetansematrisen.
  • Identifisere kompetansegap og utfordringer.
 6. Bruk av Kompetansematriser for Talentstyring
  • Talentutvikling og planlegging basert på matriseanalyse.
  • Rekruttering og karriereutvikling med kompetansematriser.
 7. Implementering og Oppdatering
  • Innføring av kompetansematriser i organisasjonen.
  • Kontinuerlig vedlikehold og oppdatering.

 

Metode: Kurset vil inkludere en blanding av forelesninger, case-studier, praktiske øvelser og diskusjoner for å sikre en engasjerende læringsopplevelse.

 

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset er designet for ledere, HR-fagfolk, teamledere og enhetsledere som ønsker å lære hvordan de kan utvikle og bruke kompetansematriser som et kraftig verktøy for talentstyring og utvikling i organisasjonen.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

 • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
 • Forenkling (Arbeidsmetoder)
 • Fokus på smidige metoder (Læring)
 • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
 • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses

3 days
Classroom Virtual
2 days
Classroom Virtual
22. May
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
10. June
3 days
Classroom Virtual