Skreddersy PRINCE2 til spesifikke prosjekter: Størrelse, Budsjett, Tid, Risiko

Dette er en interaktiv Workshop som viser deg hvordanman skreddersyr PRINCE2 til spesifikke prosjekter i forhold tilstørrelse, budsjett, tid og risiko.

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Ha et system for å organisere prosjekter i fire forskjellige kategorier
  • Ha maler å bruke for hver kategori
  • Ha klare forenklede roller for hver kategori

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere som kjenner godt til PRINCE2 metodikken og som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses

26. August
3 days
Classroom Startup guarantee
29. August
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
3 days
Classroom
21. October
3 days
Classroom Startup guarantee