Skreddersy PRINCE2 til spesifikke prosjekter: Størrelse, Budsjett, Tid, Risiko

Dette er en interaktiv Workshop som viser deg hvordanman skreddersyr PRINCE2 til spesifikke prosjekter i forhold tilstørrelse, budsjett, tid og risiko.

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Ha et system for å organisere prosjekter i fire forskjellige kategorier
  • Ha maler å bruke for hver kategori
  • Ha klare forenklede roller for hver kategori

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere som kjenner godt til PRINCE2 metodikken og som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses