Rekruttering

Rekruttering er en av de aller viktigste prosesser i en organisasjon eller bedrift, ganske enkelt fordi det er summen av medarbeideres prestasjoner over tid som skaper organisasjonens resultater. Har man først gjort en mindre god rekruttering er det ofte vanskelig å kompensere for dette gjennom opplæring, god ledelse med mer.

Gjennom å styrke rekrutteringsprosessen i hvert enkelt ledd fra annonse til ansettelse ved hjelp av blant annet god «employer branding», screening, tester, intervjuguider, «cases», referansesjekk, bakgrunnssjekk og effektive administrative prosesser vil man over tid gjøre gode rekrutteringer. Summen av kvalitet i alle ledd gir mer vellykkede rekrutteringer.

Målet for dette kurset er at deltagerne:

 • Kan gjøre en grundig jobbanalyse.
 • Vet hvordan man kan jobbe med «employer branding» og annonsering på en god måte.
 • Vet hvordan man bruker ulike kilder herunder search, annonsering og ulike sosiale medier mht. rekruttering.
 • Vet hvordan man jobber med screening av kandidater herunder bruk av ulike tester og verktøy.
 • Kan utvikle og gjennomføre strukturerte intervjuer som metode.
 • Kan benytte ulike «cases» og assessment sentre i rekrutteringsprosesser.
 • Har forutsetninger for å velge riktig bruk av kognitive evneprøver og psykometriske tester for ulike typer av stillinger.
 • Kan gjennomføre gode referanseintervjuer.
 • Kan gjøre en grundig bakgrunnssjekk.
 • Kan sikre en god utvelgelse basert på helhetlige og fornuftige kriterier
 • Kan hjelpe kandidater med en god on boarding prosess.

Målgruppe:

Alle som jobber med ansettelse og rekruttering.

Dette får du med deg:

 1. Eksempler på gode jobbanalyser for ulike stillinger på ulike nivåer.
 2. Eksempler på gode screeningsverktøy for ulike typer av stillinger.
 3. Eksempler på intervjuguider for strukturerte intervjuer.
 4. Eksempler på referanseintervju-guider.
 5. Eksempler på gode on boarding programmer.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
26. September
1 days
Classroom