Grunnleggende personalledelse

Generelt kan vi si at organisasjonens personalledelse er dens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for produktive formål. De fleste vil være enige i at de menneskelige ressurser er de viktigste av alle ressurser i næringslivet. Det er imidlertid ikke alltid at slike slagord følges opp i praksis gjennom god personalledelse.

Kurset tar for seg de viktigste prosessene innenfor personalledelse som rekruttering, opplæring og personalutvikling, prestasjonsstyring og belønning, personaladministrasjon og arbeidsrett samt motivasjon og ledelse.

Målene for dette kurset er at deltagerne:

 • Kan utforme og bidra til styrket etterlevelse av en god personalpolitikk i en organisasjon.
 • Kan sikre god kvalitet i rekrutteringsprosesser fra annonse til ansettelse.
 • Kan legge til rette for effektiv og praktisk opplæring på alle nivåer.
 • Kan legge til rette for god personalutvikling, karriereplanlegging og erstatningsplanlegging.
 • Kan vurdere prestasjoner på en mest mulig objektiv måte, og belønne ansatte mest mulig optimalt.
 • Kunne det viktigste og mest grunnleggende innenfor arbeidsrett.
 • Vite hvordan man motiverer ansatte til økt innsats.

Målgruppe:

Kurset egner seg for mellomledere og 1. linjeledere samt ansatte innenfor HR området som ønsker å styrke kompetansen innenfor grunnleggende personalledelse.

Dette får du med deg:

Gode eksempler på:

 1. medarbeidersamtaler
 2. rekrutteringsprosesser fra ulike selskaper
 3. utviklingsplaner
 4. opplæringssystemer
 5. belønningssystemer med mer.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom
26. September
1 days
Classroom