Prestasjonsledelse

Hvordan skaper man en kultur for gode prestasjoner over tid? Det enkle svaret på dette er at man må være bedre enn konkurrentene til å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte mennesker i organisasjonen – det er jo menneskene og deres prestasjoner over tid som skaper selskapets resultater. I praksis krever dette innsikt og forståelse for hvordan man ivaretar organisasjonens mål og strategier samtidig som man får frem det beste i individene – at alle i bedriften er motivert for å gå lengst mulig i riktig retning og med rett adferd.

Vi må også være flinke på å utvikle og ta vare på organisasjonens største talenter og over tid matche de med selskapets mest forretningskritiske stillinger. Hvis man ikke tar vare på de beste er det helt sikkert andre som gjør det, konkurrenter inklusive. A spillere i A posisjoner er derfor en viktig forutsetning for gode prestasjoner over tid.

Ellers må man sikre at alle ansatte utvikler seg med et mål om å bli minimum 10% bedre i jobben sin hvert år, blant annet gjennom konkrete individuelle utviklingsplaner fulgt opp av leder.

Kursinnhold:

 • Definere en prestasjon og hvordan man vektlegger leveranser og adferd som grunnelementene i prestasjonen.
 • Måle viktige leveranser som ikke er direkte målbart herunder også måle adferd?
 • Bygge opp en KPI bank og skalaer for å vurdere prestasjoner kvalitativt
 • Sikre optimal målstyring gjennom balanserte målstyringssystemer og smarte mål?
 • Sikre at hver enkelt ansatt sine mål vil henge sammen med organisasjonens.
 • Belønne prestasjoner på en rettferdig måte og fornuftig måte.
 • Finne en gunstig kompensasjon for hver ansatt og en riktig balanse mellom fastlønn, personalgoder og prestasjonsbasert lønn.
 • Vite hvordan man kan utvikle og ta vare på talenter, samt sikre at man over tid får de beste ansatte inn i de mest forretningskritiske stillingene over tid (A spillere i A posisjoner).
 • Vite hvordan man kan jobbe med etterfølgelsesplanlegging i praksis.
 • Vite hvordan man kan sikre at alle ansatte blir 10% bedre i jobben sin hvert år gjennom konkrete individuelle utviklingsplaner og tett oppfølging.

Målgruppe:

Kurset egner seg for ledere som ønsker å styrke prestasjonene i sin organisasjon eller avdeling. Det er også velegnet for HR personell eller andre støttefunksjoner som ønsker å bidra til styrke en verdibasert prestasjonskultur i organisasjonen.

Dette sitter man igjen med:

 • KPI bank kategorisert innenfor områdene økonomi/finans, marked/drit, Kvalitet/miljø og mennesker/organisasjon.
 • Skalaer for bruk av prestasjonsevaluering og forventet distribusjon av karaktersetting.
 • Eksempler på gode balanserte prestasjonskontrakter tilpasset linje- og stabsroller.
 • Maler og prosesser for prestasjonskalibrering og erstatningsplanlegging.
 • Eksempler på utarbeidede prestasjonslønnsystemer.
 • Årshjul for prestasjonsstyringssystem.
 • Nyttige artikler om prestasjonssty

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

 

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

1 days
Classroom
1 days
Classroom
26. September
1 days
Classroom