Hvordan styrke ditt lederskap?

Lederutvikling er i stor grad en individuell øvelse rett og slett fordi man har vidt forskjellig behov for hva man må jobbe med for å bli en bedre leder. Noen må bli bedre til å lytte, mens andre trenger å bli mer tydelige i sitt lederskap. Noen må prioritere mer tid med de ansatte, mens andre kan bli flinkere til å vise dem tillit og så videre. Siden vi har så vidt forskjellige behov, forutsetter lederutvikling derfor god selvinnsikt. Du må vite hvor du er (selvinnsikt), hvor du vil være (mål) og hvordan du skal komme deg dit (tiltak).

Kurset; «hvordan styrke ditt lederskap» starter med en personlighetstesten Big 5 som kursdeltagerne tar i forkant av kurset. Dette for å få innsikt i sterke og svake sider samt mulig risikoadferd under stress. En slik omfattende test bidrar til å kaste et lys over egen lederadferd og hvor potensialet for utvikling er mest viktig for å styrke egne lederprestasjoner

Målet for dette kurset er at deltagerne:

  • Få innsikt i egen lederadferd og hvordan den påvirker de ansatte.
  • Prioritere hva som er mest formålstjenlig å utvikle for å bli en bedre leder
  • Lage konkrete utviklingsplaner med prioriterte områder, tiltak og tidsfrister.

Målgruppe:

Alle som ønsker å styrke sitt lederskap (både prosjektledere, fagledere og linjeledere)

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:

  1. Deltagerne tar en MAP personlighetstest (big five) i forkant av kurset, og får utdelt en lederskapsrapport på egen profil på selve kurset med konkrete tips på utviklingsområder.
  2. Deltagerne for utdelt maler for individuelle utviklingsplaner.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop for eksempel under en ledersamling. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom