Rammeverk-workshop: Hvilket rammeverk skal vi velge?

ITIL, Lean, Lean IT, SCRUM, DevOps, ISO 27001, SIAM, PRINCE2, COBIT,…. Synes du det er mange rammeverk å forholde seg til? Hva er deres likheter og ulikheter? Hvordan passer de sammen? Hva er deres styrker? Hva handler de egentlig om? Og hvilke rammeverk passer egentlig for oss?

Kursbeskrivelse:

I denne workshopen vil du få et innblikk i et sett utvalgte rammeverk, og en forståelse for hvordan de kan bidra til kvalitetsøking og verdiskapning på hver sine områder. De er alle basert på god praksis, – det vil si at de ar basert på erfaring og læring fra mange bedrifter. Hele hensikten med å etablere rammeverk er å dokumentere god praksis, slik at andre bedrifter med samme behov kan slippe å finne opp hjulet på nytt. De fleste virksomheter kan spare mye tid og penger ved å lære av andre virksomheter som gjør det bra. Og ikke minst kan de unngå typiske fallgruver, ved å kjenne til suksesskriteriene, som også er oppsummert i rammeverkene.

Alle best practice rammeverk har sitt eget fokusområde og sin egen misjon. De har hver sine styrker, men de har også begynt å smelte sammen. Det finnes noen overordnede prinsipper som rammeverkene har begynt å ta inn over seg. Dette bidrar også til at de passer bedre sammen, og gir gode bidrag til de digitale løft som de fleste virksomheter står overfor.

Det er kanskje ikke et spørsmål om enten eller, men om både og. Hvis du vet nok om hva de ulike rammeverkene handler om, vil du bli i stand til å plukke ut det du trenger fra hvert av dem. Det som er viktig er forstå hva som kan være nyttig for akkurat din bedrift.

Målet med denne workshopen er å:

  • Få et overblikk i en jungel av aktuelle rammeverk
  • Forstå hvordan rammeverkene tilpasser seg den digitale tidsalder
  • Vite nok om de utvalgte rammeverkene til å forstå overordnet hensikt
  • Forstå hvordan de kan bidra til verdiskapning i din egen virksomhet.
  • Bidra til erfaringsdeling og dialog rundt bruksområder

Målgruppe:

Ledere, prosjektledere, prosessledere, kvalitetskoordinatorer, forbedringsledere og medarbeidere som ønsker innsikt i utvalgte rammeverk.

Innhold:

I en workshop som denne rekker vi ikke å ta for oss alle rammeverk like godt. Vi har derfor valgt å ha hovedfokus på noen som er svært aktuelle i tiden. Ved behov, og hvis tiden strekker kan vi også si noe om de vi har listet opp som andre aktuelle rammeverk.

Hovedfokus I workshopen: ITIL 4, Lean, Lean IT, SCRUM, DevOps
Flere aktuelle rammeverk: ISO 27001, SIAM, COBIT, og PRINCE2

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Sigma

Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma) er opptatt av menneskene. Hun er en allsidig fasilitator og teambygger, og en rutinert pedagog. Hun holder blant annet kurs i ITIL, Lean, DevOps, PRINCE2, risikostyring og fasilitering. På hennes kurs kan du forvente aktivitet og interaksjon. 

Signe-Marie Hernes Bjerke har tidligere jobbet i DNV GL (tidl. Det Norske Veritas) Nå er hun travelt opptatt som kursleder for en rekke ulike kurs, coach for både ledere og medarbeidere, og fasilitator for store og små samlinger. Med andre ord: Hun jobber med det hun elsker å jobbe med.

 

Other relevant courses