PRINCE2® Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner kurset tar sikte på å forene PRINCE2 rammeverket med smidighet. PRINCE2 Agile bygger på PRINCE2 metodikken og viser hvordan Agile teknikker kan gjøre gjennomføringen av et prosjekt både enklere og mer smidig. PRINCE2 Agile er i så måte den perfekte kombinasjonen av full kontroll og fleksibilitet.

Beskrivelse:

Kurset passer for alle fremtidsrettede moderne bedrifter som er opptatt av å kunne styre prosjektene sine innenfor et PRINCE2 rammeverk, men som vil kunne bruke Agile metoder når dette kreves. 

Kurset skal gi deg: 
 • Påbygging til PRINCE2 kunnskap
 • Forståelse av en Agile måte å jobbe på
 • Forståelse av hvordan Agile og PRINCE2 kan fungere sammen
 • Forståelse av PRINCE2 i en Agile kontekst
 • Læring gjennom praktiske oppgaver
 • Forberedelse til PRINCE2 Agile Practitioner eksamen

Målgruppe:

Alle som jobber i prosjekter og som har PRINCE2 bakgrunn eller ønsker dette. 

Forkunnskaper:

For å kunne ta eksamen kreves den bestått en av følgende eksamener:
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2 Agile® Foundation
 • Project Management Qualification® (PMQ)
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM)
 • IPMA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director)

Kursmaterial:

Alt materiale leveres elektronisk og består av:

 • Kursmaterial med slider
 • Notebook med testeksamener
 • Den offisielle PRINCE2 Agile manualen
 • PodCast etter hver dag for oppfriskning av stoffet
 

Gjennomføring av eksamen:

På fysiske kurs:
Her tar du papirbasert eksamen på slutten av siste kursdag.

På virtuelle kurs
Her får du tilsendt en voucher som gir tilgang til online eksamen. Etter endt kurs booker du din test på et tidspunkt som passer deg. Eksamen foregår med en online eksamensvakt. 

Instruktør vil også gå igjennom stegene på kurset.

For begge alternativene gjelder følgende:
Dersom du stryker på første eksamensforsøk får det et gratis forsøk til, men dette kan bare skje online.

Innhold:

Program

 1. Prosjekter og "Business as usual"
 2. Introduksjon og en kort oversikt over Agile
 3. Miksen mellom PRINCE2 og Agile
 4. MoSCoW prioritering
 5. Krav og brukerhistorier
 6. Organisasjon (PRINCE2 og Agile roller)
 1. Agile adferd og prinsipper in PRINCE2
 2. The Agilometer assessment tool
 3. Scrum, Kanban
 4. Hyppige utgivelser og tilbakeblikk
 5. Styring av prosjekter
 1. Agile kontrakter
 2. Avslutte et Prosjekt
 3. Styre produktleveranser
 4. Kommunikasjon mellom PRINCE2 and Agile
 5. Kanban, Lean Start-up, Scrum
 6. Overgang fra “streng PRINCE2” til mer Agile
 7. Forberedelse før eksamen

Om eksamen:

 • Krever bestått PRINCE2 Foundation eller PRINCE2 Agile Foundation sertifisering
 • Eksamensspråk: Engelsk
 • Flervalgsoppgave
 • 50 pørsmål
 • 60% riktig for å bestå eksamen
 • Tid tilgjengelig er 2.5 time
 • Ekstra tid (38 min) for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Open bok eksamen hvor boken PRINCE2 Agile® Guidance  kan brukes som oppslagsverk

Other relevant courses

3 days
Classroom Virtual
2 days
Classroom Virtual
10. June
3 days
Classroom Virtual
13. June
2 days
Classroom Virtual