Lynkurset: Lean på 1 dag

Kurset gir en interaktiv og engasjerende innføring i Lean-prinsipper om kundefokus og prosessflyt. Gjennom simulering og øvelser får deltakerne selv være med på å gjøre prosessforbedring i praksis.

– et interaktivt lynkurs i Lean og prosessforbedring

 • Er du nysgjerrig på hva Lean egentlig handler om?
 • Lurer du på om det virkelig er mulig at Lean kan bidra til så store forbedringer?
 • Vil du lære å se på forbedringsarbeid fra et nytt perspektiv?

Da er vårt lynkurs noe for deg!

Målgruppe: 

Lynkurset egner seg godt for dem som ønsker å kunne nok om Lean til å forstå hva et Lean-initiativ handler om.

Kursmål:

Målet er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hva Lean handler om og hvordan det kan brukes. Hensikten er å gi deltakerne nok kunnskap til å kunne være bidragsytere til Lean-prosjekter i egen bedrift.

Etter kurset har du fått en forståelse av:

 • Lean som filosofi og metode
 • terminologi og tankegang
 • grunnleggende Lean-prinsipper 
 • metoder for å identifisere waste og forbedringsområder
 • hvordan jobbe strukturert med kontinuerlig forbedring

Agenda:

0900-1130:

 • Introduksjon til Lean, prosesser og forbedringsarbeid
 • Simuleringsspill om prosesser og prosessforbedring

1230-1500:

 • Forbedring gjennom identifisering av waste
 • De 5 Lean-prinsipper:
  • Kundeverdi
  • Verdistrøm
  • Flyt
  • Etterspørsel (Pull)
  • Kontinuerlig forbedring
 • Litt om strukturert problemløsing, flytkontroll og KANBAN-teknikk
 • Praktiske bruksområder i egen hverdag
 • Oppsummering

Kurset legger vekt på å gi en innføring i grunnleggende konsepter og tanker i Lean som deltakerne kan relatere til egen bedrift.

Praktisk informasjon:

Antall: Minimum 10, maksimum 20.

Kursrom: Kurset krever et stort rom med fleksibel møblering og bra med veggplass.

Oppsett: 

 • Gruppebord med 4 stoler rundt hvert bord
 • 2 flipover-stativ med store flipover-ark

Kursleder:

Signe-Marie Hernes Bjerke er utdannet Lean Six Sigma Blackbelt forbedringsleder. Hun er en erfaren Lean-instruktør med praktisk erfaring fra en rekke Lean-prosjekter.

Oppfølging etter kurset:

Kurset vil trolig gi inspirasjon til å lære mer. Som neste steg anbefaler vi vårt 2-dagers kurs rettet mot dem som faktisk skal i gang med et konkret Lean-prosjekt. Der lærer deltakerne mer om hvordan de selv kan gjennomføre et Lean-prosjekt, utføre verdistrømanalyser, måle prosessflyt og prosesseffektivitet, og utføre systematiske prosessforbedringer.

 

Other relevant courses

10. October
2 days
Classroom Virtual
3 days
Classroom Virtual