Hvordan løser vi konflikter?

De aller fleste arbeidsgivere opplever samarbeidsproblemer eller andre konflikter på arbeidsplassen. Det kan være alt fra misforståelser som er lette å rydde opp i, til alvorlige samarbeidsproblemer over lang tid

Hva er typiske konflikter på arbeidsplassen og hvorfor oppstår disse?

Typiske konflikter som oppstår på arbeidsplassen, er konflikter mellom ansatte eller mellom ansatte og leder, ofte på grunn av samarbeidsproblemer, kommunikasjonsproblemer eller på grunn av mobbing/trakassering eller annen uakseptabel opptreden. Konflikter mellom en ansatt og en leder oppstår gjerne der lederen ikke er fornøyd med arbeidstakerens prestasjoner og ikke evner å formidle forbedringspunkter og motivere på en god måte og/eller den ansatte ikke er mottakelig for kritikken.

Målet for dette er kurset er at deltagerne:

  • Får innsikt hvorfor konflikter oppstår (motstridende interesser, uklare ansvarsområder, mangfold med hensyn til personlighet, kultur, utdannelse, erfaring mm.)
  • Vite hvordan forebygge konflikter (psykologisk trygghet, «growth mindset, rolleklarhet, sosialt klima, samhørighet mm.)
  • Forstå hva som skjer om vi ikke løser en konflikt med en gang?
  • Vite hvordan man løse en konflikt som er oppstått på en best mulig måte?

Hvordan løser vi konflikter?

  • Hva består konflikten eller meningsforskjellen i?
  • Hva er viktig for den ene og den andre parten i konflikten?
  • Er det mulig å finne en rettferdig løsning?
  • Er det grunnlag for kompromiss?
  • Kan vi begrense uenigheten?
  • Med mer

Målgruppe for dette kurset:

Ledere og fagpersoner innenfor HR og HMS området

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop for eksempel under en ledersamling. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom