Kanban System Design

Du vil lære hvordan man bruker Kanban metode: vi starter med å visualisere arbeidsflyten og designe kanban-systemet og avslutter med å diskutere evolusjonsendringer av arbeidsprosessen.

Vi skal bruke moderne forskning i hvordan mennesker lærer så vær forberedt på en helt annen kursopplevelse. Det blir ingen PowerPoint men mye bevegelser, diskusjoner, gruppearbeid
og ikke minst spill.

Forkunnskaper:

Dette kurset krever ingen forkunnskaper. 

Innhold:

Introduksjon
 • Kanban metode
 • Basisprinsipper
 • Hovedpraktiker
 • Inføring i kompleksitetsteori
 • Når skal vi bruke Kanban?
Nøkkel variabler
 • Littles Law
 • WIP
 • Lead time
 • Delivery rate
Viktige grafer
 • Control flow diagram
 • Control chart
 • Lead time histogram
Innføring av Kanban systemet
 • Analysere kilder av utilfredstillelse
 • Behovsanalyse
 • Kapasitetsanalyse
 • Definere tjenesteklasser
Hovedelementer av Kanban-systemet
 • Arbeidselement typer
 • Statuser
 • Work in progress
 • Ansvarspunkter
 • Køer
 • Retningslinjer
Feedback loops
 • Daily standups
 • Service delivery review
 • Operations review
 • Hyppighet av leveranser
 • Hyppighet av systempåfylling
Evolusjonsendringer
 • Gradvis innføring av endringer
 • Hvordan overkomme motstand ved innføring
Fit for purpose
 • Levere i forhold til forventningene
 • Kontinuerlig forbedring
 • Sjekklister for å utdype deres Kanban implementering

 

Sergey Dmitriev, Certified Scrum og Kanban Trainer,Business agility coach

Jeg har erfaring med coaching av team på alle kontinenter (vel, unntatt Antarktika) og vil gjerne dele denne med deg, derfor skal vi se på flere caser fra virkelig liv. Jeg bruker ca 50% av min tid på å jobbe med virkelige organisasjoner verden over som ønsker å bli mer smidig og er ikke den type trener som kun holder lekser og underviser teori og har for lengst glemt hvordan det er å gjøre jobben selv i det virkelige liv.

Jeg har bodd i Norge i 25 år og jobbet med selskaper som Apple, Altiboks, Cisco, DnB, Geodata, If forsikring, Kredinor, Kystverket, Politiet, Skandiabanken, Symantec og mm.

Other relevant courses