Business model innovation (Osterwalder modellen)

BMI er ett heldags introduksjonskurs til teorien bak og praktisk bruk av Business Model Generation og Business Model Canvas utviklet av Alex Osterwalder.

Første halvdelen av kurset går gjennom de enkelte områdene av canvaset. I andre del av kurset fokuserer vil på bruken av canvaset. Deltagerne vil etter endt kurs kunne ta med seg modellene og verktøyene til sin egen virksomhet. 

Kursform er en kombinasjon av presentasjon av case og teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt 

Etter endt kurs vil du ha lært:

 • Hvordan bruke business model canvas og et praktisk visuelt språk i innovasjonsprosessen for å beskrive utfordringer, design strategi og forretningsmodeller
 • Utforske og prototype ulike forretningsmodeller ved bruk av design thinking og customer development
 • Hvordan presentere/pitche en business model canvas

Målgruppe:

Alle som er involvert utvikling/videreutvikling av produkter og tjenester og som vil ha et hands-on verktøy til å designe og teste sin forretningsmodell. 
 • Ledere
 • Entreprenører / Intraprenører
 • Ansvarlige for strategi, forretningsutvikling og produktutvikling
 • Forretningsutviklere

Innhold:

Hva legger vi i forretningsmodellinnovasjon og Osterwalder modellen?
 • Hva er forretningsmodeller viktig og hvorfor er forretningsmodeller viktig?
 • Hvorfor trenger vi nye forretningsmodeller?
Byggeblokkene i business model canvas
 • 9 byggeblokker
 • Kategorier av forretningsmodeller
Lean canvas
 • Business model canvas vs. lean canvas
Teknikker og verktøy
 • Prototype forretningsmodeller
 • Start punkter for business model innovation
 • Business model innovation teknikker
Eksperimentere og implementering av med nye forretningsmodeller 
Evaluere nye forretningsmodeller 

Benjamin Sommer, Certified Scrum Trainer and Certified Enterprise Coach

Benjamin is a professional agile coach, trainer and innovation mentor. Benjamin is recognised worldwide as an expert in Agile and Scrum and he holds the two highest-level certifications in the field: CST (Certified Scrum Trainer) and CEC (Certified Enterprise Coach) by the Scrum Alliance. His focus is on helping organisations achieve business agility, make product teams go faster and deliver more value. Benjamin has more than 20 years experience as business developer, management consultant, entrepreneur and investor. 

Other relevant courses

2 days
Classroom
19. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual