Introduksjon til Lean Software Development

Hovedfokus i kurset er på hvordan man kan kontinuerlig optimalisere arbeidsprosessene som leder fram mot nye produkter og tjenester som kundene virkelig vil ha. Her settes kunden i førersetet, og vi har alltid fokus på helheten; ende-til-ende-prosessene.

I dette kurset vil vi gi en innføring i sentrale prinsipper, tankesett og teknikker som er egnet for optimalisering av produktutvikling. 

Målgruppe:

Ledere, mellomledere, forretningsutviklere og IT-miljøet som er opptatt av å kontinuerlig forbedre sine prosesser.

Innhold:

Introduksjon til Lean

 • Bekgrunnen for Lean
 • De 7 Lean prinsippene
 • Fokus på hurtighet
 • Fokus på kvalitet
 • Fokus på læring
 • Hva er verdi – og hva er det motsatte (waste
 • Kontinuerlig forbedring

Optimalisering av prosesser

 • Verdistrømsanalyse
 • Identifiser og eliminer Waste
 • Årasksanalyser med 5 whys
 • Bruk av A3 for problemløsning
 • Bruk av Kanban
 • Bruk av Scrum

Innovasjon med Lean

 • Empirisk prosesskontroll
 • Fordelene med selvorganisering
 • Minimal Viable Product (MVP)
 • Build - Measure - Learn

Kursstruktur:
Kursformen er en kombinasjon av forelesning, praktiske eksempler og gruppearbeid/diskusjon. 

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig. 

Other relevant courses