Design Sprint – Innføring i Design Thinking og Design Sprint

Hvordan løse forretningsproblemer og teste ideer på mindre enn en uke? I dette kurset får du en praktisk innføring i Design Sprint, en fasilitert prosess for å identifisere, prototype og teste ideer på bare fire dager. Metoden ble utviklet i Google og bygger på Lean Startup og Design Thinking, der innovasjon og aktiv brukerinvolvering blir satt i fokus.

I kurset vil du lære om:

  • Lean Startup og Design Thinking som konsept og tankesett
  • Design Sprint som metode for å gjøre Design Thinking i praksis
  • Verktøy for idémyldring, mapping, prototyping og testing
  • Gruppeprosesser og gruppedynamikk i et team
  • Grunnleggende om fasilitering og fasiliteringsteknikker

Målgruppe

Ledere, prosjektledere, utviklingsteam og medarbeidere involvert i innovasjon og tjenestedesign. Tjenestedesign handler både om tankesett, prosess og metode. Kunsten er å kunne se produkter og tjenester med brukerens øyne.

« Innføring i Design Thinking og Design Sprint – innovasjon og tjenestedesign i en digital tidsalder »

Hensikt

Å gi et innblikk i Design Thinking som grunnlag for moderne tjenestedesign, og en innføring i Design Sprint 2.0 som konkret metodikk for raskt å kunne løse problemer og teste ut nye ideer.

Beskrivelse

En Design Sprint er en fasilitert prosess der du samler et tverrfaglig team for på kort tid å utforske et problem, identifisere mulige løsninger, og til slutt teste ut beste løsning på ekte brukere for å sjekke om den faktisk har noe for seg. Egner seg godt for konseptutvikling, produktutvikling og problemløsing.

Metodikk

Design Sprint er en «test-og-lær»-metode utviklet hos Google, og beskrevet av Jake Knapp og hans kolleger i boka: «Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days». Senere har AJ&Smart i samarbeid med forfatteren videreutviklet metoden til Design Sprint 2.0, en enda mer effektiv prosess som kan gjennomføres på bare fire dager. Fredagen kan dere feire!

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Sigma

Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma) er opptatt av menneskene. Hun er en allsidig fasilitator og teambygger, og en rutinert pedagog. Hun holder blant annet kurs i ITIL, Lean, DevOps, PRINCE2, risikostyring og fasilitering. På hennes kurs kan du forvente aktivitet og interaksjon. 

Signe-Marie Hernes Bjerke har tidligere jobbet i DNV GL (tidl. Det Norske Veritas) Nå er hun travelt opptatt som kursleder for en rekke ulike kurs, coach for både ledere og medarbeidere, og fasilitator for store og små samlinger. Med andre ord: Hun jobber med det hun elsker å jobbe med.

 

Other relevant courses