Azure Solutions Architect Expert

Med Azure Solutions Architect Expert sertifiseringen beviser du at du har kunnskapene som trengs for å designe moderne skyløsninger på Azure!

OBS!

Denne sertifiseringen er endret i tråd med at eksamen AZ-305 erstatter de to tidligere eksamener AZ-303 og AZ-304 fra 31. mars 2022! 

  • For å bli Azure Solutions Architect Expert må du bestå to obligatoriske tester
  • Se de 3 alternative veiene i oversikten nedenfor!

 

ALTERNATIV 1

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-305: Microsoft Azure Architect Design

Har du allerede påbegynt løpet med AZ-303 og AZ-304? Se hva som gjelder: 

 

ALTERNATIV 2

Anbefalt kurs som forberedelse:

AZ-305: Microsoft Azure Architect Design

 

ALTERNATIV 3