AZ-104: Microsoft Azure Administrator

During this 5 day training you will learn to deploy and manage a complete Azure infrastructure, including resource management, storage, network, virtualization and identity management. You will also learn about backup, sharing of data, interactivity with on-premise, Azure AD and monitoring. This training will help you prepare for exam AZ-104, which leads to the Azure Administrator certification. 

Azurekampanje 6.oktober - 30.november 2020

Skaff deg anerkjente Azure sertifiseringer! Foreta bestilling av dette kurset innen 30.november på en av de tilgjengelige datoene, og få Exam Replay med øvelsestest inkludert i prisen. Øvelsestesten hjelper deg til å vite når du er klar for å ta eksamen. Exam Replay gir deg 2 forsøk på å bestå eksamen!

Les mer om Azurekampanjen - og spesialtilbud på bedriftsinternt kurs

Audience

This training is aimed at IT Pros who will manage an Azure Infrastructure, including storage, network, virtualization and  application management. 

Prerequisites

To attend this training you should have:

 • basic knowledge and experience with Windows Server and Active Directory 
 • understanding for basic components in a modern infrastructure: virtualization, cloud infrastructure and storage

C2C-kursbanner.png

Dette kurset kjøres også virtuelt med Connect2Classroom slik at du kan delta hjemmefra eller fra kontoret! Velg dato merket VIRTUAL under Bestill i høyre kolonne!

Course content

This course contains of the following modules:

Azure Administration

 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates

Azure Virtual Machines

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Azure Storage

 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security

Virtual Networking

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Azure DNS
 • Network Security Groups

Intersite Connectivity

 • VNet Peering
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute Connections

Monitoring

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Data Protection

 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Network Traffic Management

 • Service Endpoints and Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager

Azure Active Directory

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join

Securing Identities

 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset

Governance and Compliance

 • Subscriptions and Accounts
 • Role-Based Access Control (RBAC) 
 • Users and Groups
 • Azure Policy

Data Services

 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Import and Export Service
 • Data Box

Certification

This training will help you prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator. If you pass this exam you will automatically get the new Microsoft Certified Azure Administrator Associate certification.

NOTE! The exam is not included in the course fee.