AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Plutselig snakker alle om kunstig intelligens (KI) eller AI (Artifical Intelligence) som det ofte heter på norsk også. Det har skjedd brått. Fra å være et kunnskapsområde for eksperter er det i dag relativt lett for alle å bruke for eksempel ChatGPT for å lage artikler, oppsummeringer, oppskrifter eller stille spørsmål og få svar. AI kan brukes av programvareutviklere for å få ferdig kode basert på en problemstilling. AI kan brukes for å lage nye bilder. Mulighetene for såkalt generativ AI er enormt mange. Men samtidig er AI i mange sammenhenger fortsatt et område som krever dyp matematisk og statistisk innsikt for å kunne lage gode modeller og forstå resultatene. Det er denne enorme spennvidden i hva moderne AI består av som dette kurset skal gi deg innsikt i.

Moderne AI har blitt en mulighet og en utfordring i nær sagt alle bransjer - for eksempel i skolen der elever i dag kan be ChatGPT om å lage en skolestil om nesten hva som helst og få tilbake et resultat med godt innhold og språkføring.

Dette kurset introduserer grunnleggende begreper for å forstå hva AI er, og for å gi deg innsikt i hvordan du kan bruke verktøyene som fins for å lage AI-løsninger. Kurset er praktisk og gir deg mange eksempler for å forstå AI slik det brukes i dag. 

En rød tråd i kurset er å sortere alle de begrepene som i dag florerer rundt temaet AI, og gi deg gode eksempler for å forstå dem.

Publikum/forkunnskaper

Kurset AI-900 er beregnet på deltakere som vil ha innsikt i hva moderne AI er og hva det kan brukes til. Vi har valgt å bruke Microsofts skyløsning, Azure, for demonstrasjonene og eksemplene som kurset gir, men samtidig er kurset så vidt generelt at du godt kan jobbe videre med egne løsninger eller løsninger fra Amazon, Google, Hugging Face eller alle de andre leverandørene som i dag tilbyr AI-tjenester.

Kurset krever ingen bakgrunn i programmering, men det er ingen ulempe om du er nysgjerrig på hva AI kan gjøre for deg og for den bedriften/organisasjonen du eventuelt jobber i. 

Kursmål

Etter å ha fullført dette kurset vil du:

  • ha en grunnleggende forståelse av hva AI er og hvordan det kan brukes og misbrukes
  • ha innsikt i hvordan maskinlæring gjennomføres for å lage modeller og å bruke dem
  • kunne beskrive hvordan AI brukes for video, bilde og talegjenkjenning og for å skape video, bilder og tale
  • kunne beskrive hvordan man bruker tekster (Natural Language Processing) – både for å forstå tekster og for å skape nytt innhold
  • kunne beskrive hvordan man kan bruke AI for å lage samhandlinger – for eksempel i en chatbot
  • kunne beskrive teknologien og verktøyene for å forstå den rivende utviklingen man har sett den siste tiden når det gjelder AI (OpenAI, ChatGPT, CoPilot osv)

Kursinnhold

Modul 1: Introduksjon til AI

I denne modulen lærer du hva AI, maskinlæring og dybdelæring er og hvordan det brukes for å håndtere store datamengder – både tall, tekst, bilder og tale. Modulen retter også et kritisk søkelys på ansvarlig bruk av AI. Gjennomføringen vil være svært praktisk med mange demonstrasjoner og eksempler på bruk innen ulike områder slik som helse, administrasjon, finansielle tjenester eller undervisning.

Modul 2: Maskinlæring

Maskinlæring er grunnlaget for moderne AI-løsninger. I denne modulen lærer du om grunnleggende maskinlæringskonsepter, og hvordan du bruker tjenester i Azure til å lage og publisere maskinlæringsmodeller.

Modul 3: Bilder

Bildehåndtering er et område av AI som handler om å forstå verden visuelt, gjennom bilder, videofiler og kameraer. I denne modulen vil vi jobbe med praktisk bruk av teknologi og tjenester.

Modul 4: Skriftlig og muntlig bruk av språk

Denne modulen beskriver scenarier for AI-løsninger som kan behandle skriftlig og muntlig språk. Du vil lære om Azure-tjenester som kan brukes til å bygge løsninger som analyserer tekst, gjenkjenner og syntetiserer tale, oversetter mellom språk og tolker kommandoer.

Modul 5: AI i samhandling (Conversational AI)

AI i samhandling gjør det mulig for brukere å delta i en dialog med en AI-agent, eller bot, gjennom kommunikasjonskanaler som e-post, webchat-grensesnitt, sosiale medier og andre. Denne modulen beskriver noen grunnleggende prinsipper for arbeid med AI i samhandling og gir deg en mulighet til å lage en chatbot som gjør det vanskelig å skille mellom maskin og menneske.

Modul 6: Nye teknologier og verktøy slik som GPT, generativ AI og bruk av store språkmodeller

I denne modulen gjennomgår vi AI-verktøy som har fått en voldsom utbredelse den siste tiden – slik som generativ AI generelt og ChatGPT spesielt slik at du både får generell forståelse av teknologien i bruk og hvordan den kan anvendes i Azure.

Sertifisering 

Denne opplæringen er relevant forberedelse til eksamen AI-900: Microsoft AI Azure Fundamentals

Other relevant courses

4 days
Classroom
9. August
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
16. September
5 days
Classroom Virtual