Rekruttering IT

Har din virksomhet behov for å rekruttere IT-spesialister? Da bør du vurdere Glasspaper Recruitment. Vi er en av landets ledende IT-rekrutteringsselskaper og kan vise til veldig mange gode referanser innen IT-rekruttering til IT-avdelinger og IT-selskaper. Vår spisskompetanse er å attrahere og bistå i utvelgelsen av personell med IT som fagfelt. Vi har som eneste aktør i bransjen (rekruttering IT) anledning til å kombinere it-kursing med it-rekruttering. Gjennom denne kombinasjonen skaper vi et reelt konkurransefortrinn for våre it-kunder og it-kandidater.

Rekruttering IT - Hvorfor bruker våre kunder oss?

Motivene for å benytte våre tjenester innen rekruttering av IT-spesialister varierer fra kunde til kunde. Vi kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen avhengig av våre kunders kompetanse, tid og behov. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at følgende årsaker er bakgrunnen for hvorfor de benytter Glasspaper ved rekruttering av IT-personell:

 • Våre kunder ønsker en it-rekrutteringsleverandør som forstår it-fagfeltet godt. Som et selskap med rådgivere spesialisert på rekruttering av IT-spesialister opplever flere av våre kunder at vi er gode sparringspartnere i hele prosessen fra jobbanalyse, utforming av stillingsannonser og kartlegging av markedet til attrahering og utvelgelse av it-kandidater.
 • Vi har meget dyktige hodejegere som ikke kun fokuserer på aktive jobbsøkere, men jobber aktivt for å attrahere passive jobbsøkere (IT-spesialister som ikke er på utkikk etter ny jobb, men som kan la seg friste av rett mulighet).
 • Flere av våre kunder sliter med å finne gode nok IT-spesialister på egenhånd og benytter derfor Glasspaper Recruitment når de har behov for å rekruttere IT-spesialister.
 • Flere av våre kunder vet at den største kostnaden ved rekruttering er feilansettelser, enten å ikke velge ut den beste kandidaten til stillingen (lavere produktivitet) eller feil kandidat (medfører store merkostnader). Glasspaper Recruitment kan tilby ledende utvelgelsesprosesser for å maksimere sannsynligheten for at din bedrift velger rett IT-spesialist.
 • Som eneste leverandør i markedet kan vi tilby våre kunder å kartlegge IT-spesialisters kompetanse i dybden gjennom å benytte Norges beste IT-instruktører i kvalitetssikringen av kandidater.
 • Vi tar ansvar og driver rekrutteringsprosessene for å maksimere sannsynligheten for å besette stillingen med rett IT-spesialist til rett tid.
 • Gjennom å sette ut hele eller deler av it-rekrutteringsprosessen til oss, sparer våre kunder tid som kan benyttes til salg, produksjon og ledelse.
 • Våre rekrutteringsprosedyrer søker å sikre at IT-spesialister som får jobb eller ikke får jobb gjennom prosessen sitter igjen med et godt inntrykk av oppdragsgiver.
 • Ved rekruttering av IT-spesialister har vi et fortrinn ved at vi har opparbeidet oss et solid nettverk av IT-spesialister som kan være en match mot oppdrag vi får fra våre kunder.
 • Vi gir deg muligheten til å «hire for attitude og train for skills» gjennom vår kombinasjon av kursing og it-rekruttering. Vi tilfører nye talenter til markedet gjennom å kombinere rekruttering av IT-personell med våre IT-kurs. Hvert år rekrutterer vi over 100 nyutdannede teknologer som i tillegg til ny jobb deltar på kursing via Glasspaper til fordel for våre kunder.
 • Vi kan vise til gode referanser innen både offentlig og privat sektor.

Rekruttering IT-stillinger

Glasspaper Recruitment kan vise til referanser innen et bredt spekter av stillinger og bransjer når det kommer til IT-rekruttering. Stillinger vi har bistått med er alle lederkategorier (se også lederrekruttering) til IT-spesialister som:

 • Virksomhetsarkitekter, domenearkitekter, integrasjonsarkitekter, løsningsarkitekter og systemarkitekter
 • Front-end, Back-end og Full-stack utviklere, samt devops og apputviklere
 • Business Intelligence, analyse, datavarehus og databasespesialister
 • Data Science, AI og IoT spesialister
 • Skyspesialister
 • Sikkerhets- og GRC spesialister
 • Infrastruktur, nettverk, drifts- og support personell
 • Digitale forretningsutviklere og rådgivere
 • CRM, ERP og ECM spesialister
 • Product owners, agile coacher og IT-prosjektledere

Vår erfaring innen It-rekruttering – din trygghet

Med Glasspaper Recruitment som din leverandør er du sikret at prosessene blir gjennomført i henhold til høy internasjonal standard og ut ifra gjennomprøvde og suksessrike metoder som maksimerer sannsynligheten for suksess.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.