Rekruttering IT – search & select

Har din organisasjon behov for å rekruttere IT-spesialister? Da bør du vurdere Glasspaper. Vi er en IT-kompetansebedrift som er spesialisert på rekruttering til IT-avdelinger og IT-selskaper. Vår spisskompetanse er å attrahere (search) og velge ut (selection) personell med IT som fagfelt. Vi har som eneste aktør i bransjen (rekruttering IT) anledning til å kombinere it-kursing med it-rekruttering. Gjennom denne kombinasjonen skaper vi et reelt konkurransefortrinn for våre it-kunder og it-kandidater.

Rekruttering IT - Hvorfor bruker våre kunder oss?

Motivene for å benytte våre tjenester innen rekruttering av IT-spesialister varierer fra kunde til kunde. Vi kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen avhengig av våre kunders kompetanse, tid og behov. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at følgende årsaker er bakgrunnen for hvorfor de benytter Glasspaper ved rekruttering av IT-personell.

 

 • Våre kunder ønsker en rekrutteringsleverandør som forstår it-fagfeltet godt. Som et selskap med rådgivere spesialisert på rekruttering av IT-spesialister opplever flere av våre kunder at vi er gode sparringspartnere i hele prosessen fra jobbanalyse, utforming av stillingsannonser og kartlegging av markedet til attrahering og utvelgelse av kandidater.
 • Vi har meget dyktige hodejegere som ikke kun fokuserer på aktive jobbsøkere, men jobber aktivt for å attrahere passive jobbsøkere (IT-spesialister som ikke er på utkikk etter ny jobb, men som kan la seg friste av rett mulighet).
 • Flere av våre kunder sliter med å finne gode nok IT-spesialister på egenhånd og benytter derfor Glasspaper når de har behov for å rekruttere IT-spesialister.
 • Flere av våre kunder vet at den største kostnaden ved rekruttering er feilrekruttering, enten å ikke velge ut den beste kandidaten til stillingen (lavere produktivitet) eller feil kandidat (medfører store merkostnader). Glasspaper kan tilby ledende utvelgelsesprosesser (select) for å maksimere sannsynligheten for at din bedrift velger rett IT-spesialist.
 • Som eneste leverandør i markedet kan vi tilby våre kunder å kartlegge IT-spesialisters kompetanse i dybden gjennom å benytte Norges beste IT-instruktører i kvalitetssikringen av kandidater.
 • Vi tar ansvar og driver rekrutteringsprosessene for å maksimere sannsynligheten for å besette stillingen med rett IT-spesialist til rett tid.
 • Gjennom å sette ut hele eller deler av rekrutteringsprosessen til oss, sparer våre kunder tid som kan benyttes til salg, produksjon og ledelse.
 • Våre rekrutteringsprosedyrer søker å sikre at IT-spesialister som får jobb eller ikke får jobb gjennom prosessen sitter igjen med et godt inntrykk av Glasspaper og oppdragsgiver.
 • Ved rekruttering av IT-spesialister har vi et fortrinn ved at vi har opparbeidet oss et solid nettverk av IT-spesialister som kan være en match mot oppdrag vi får fra våre kunder.
 • Vi gir deg muligheten til å «hire for attitude og train for skills» gjennom vår kombinasjon av kursing og it-rekruttering.
 • Vi kan tilby rekrutteringsspesialister for innleie som kan bidra til å videreutvikle din organisasjon som en attraktiv arbeidsgiver gjennom å rådgi rundt employer branding, hvilket også innebærer lønnspolitikk, utforme din bedrifts Employer Value Proposition, kompetansestrategi, teamsammensetning, valg av kanaler for merkevarebygging av din organisasjon som arbeidsgiver, content marketing, utvikling av rekrutteringsprosjekter, opplæring innen rekruttering med mer. Denne tjenesten heter Talent Acquisition og handler om å vinne kampen om de rette hodene. Spesielt i IT-bransjen hvor vi ser at kampen om de rette IT-hodene er svært stor så kan ofte Talent Acquisition eller deler av vår tjenesteportefølje rundt Talent Acquisition med fordel kombineres med tradisjonell rekruttering.
 • Vi kan vise til gode referanser innen både offentlig og privat sektor.