Executive Search & Select

Glasspaper tilbyr fleksible rekrutteringstjenester tilpasset våre kunders behov. Etter konsultasjon med oppdragsgiver vil vi kunne gi råd om hvilke tjenester som best mulig matcher behovet, hvorfor og kommersielle betingelser.

Motivene for å benytte våre rekrutteringstjenester avgjør hvilken tjeneste vi bør bidra med. Noen av motivene til å benytte en rekrutteringsleverandør er;

  • Nå kandidater som er vanskelige å nå (headhunting)
  • Ønsker en tredjepart til å anonymt kontakte navngitte personer
  • Ønsker å øke omfanget av kandidater å velge i
  • Ønsker å kartlegge det aktuelle kandidatmarkedet (research)
  • Sparringspartner rundt virksomhetens behov i teamet / avdelingen og sparring rundt stillingsinnhold og krav
  • Ha en sparringspartner i utvelgelsesprosessen og sikre objektiv og profesjonell utvelgelse i henhold til gjeldede lover og bruk av godkjente, anbefalte metoder og verktøy
  • Spare tid på rekrutteringsarbeid ved å sette ut hele eller deler av prosessen til leverandør

Våre oppdragsgivere som har høy kompetanse innen utvelgelse velger ofte vår tjeneste Executive Search, som innebærer jobbanalyse, bistand til attrahere riktig kandidat/er, bistå kunden med innsalg av selskap og stilling, presentere over relevante kandidater og koordinere prosessen.

Oppdragsgivere som setter riktig valg av kandidat høyest og ønsker profesjonell bistand i utvelgelsen, velger ofte tjenesten Selection.

Disse tjenestene kan kombineres og benevnes da Executive Search & Select. For øvrig kan vi bistå med andre deltjenester som eksempelvis second opinion, referansesjekker, testing eller annonsering og koordinering.

En Executive Search & Select vil alltid tilpasses stillingen som skal rekrutteres og inneholde alle eller de fleste av elementene nedenfor;

Rekrutteringsprossessen---Glasspaper-Recruitment.png

Kartlegging og planlegging

Rekrutteringsprosessen begynner med å sette oss inn i oppdragsgivers virksomhet og behov, for deretter å utforme en plan for rekrutterings-oppdraget. En grundig kartlegging, informasjonsinnhenting og dialog er kritisk så alle involverte parter er omforent om vet hva vi ser etter, hva vi skal kommunisere til kandidater og hvordan prosessen vil se ut. I denne prosessen kan du forvente at vi opptrer som en sparringspartner og veileder.

Annonsering og søk

Vårt mål er å finne den beste kandidaten i markedet som er interessert i å jobbe for vår oppdragsgiver. Gjennom testing og evaluering av mange annonseringskanaler har vi god dekning for å gi råd til hvor stillingen bør annonseres gitt kundens markedsbudsjett og motiv for annonsering. Noen oppdragsgivere er av oppfatning at de beste kandidatene ikke søker jobb. Vår erfaring er at den beste kandidaten kan komme via annonsering, men å kun basere en prosess på annonsering er risikabelt for svært mange stillinger.

For best mulig resultat bør annonsering og aktiv hodejakt gå hånd i hånd om ikke forholdene tilsier at rekrutteringsprosessen bør være konfidensiell.

Søk innebærer å identifisere de beste kandidatene for stillingen basert på anbefalinger, offentlig tilgjengelig informasjon, våre egne databaser og åpne databaser. Glasspaper har en omfattende database av kandidater vi allerede har hatt dialog med eller som ønsker at Glasspaper vet at de ønsker eller vurderer ny jobb. I tillegg har vi tilgang til ledende søkeverktøy og de mest relevante eksterne databasene. Etter prospekteringsfasen tar vi kontakt med kandidatene ut ifra beste-praksis for å få deres oppmerksomhet og gjøre dem interesserte i å bli en del av prosessen.

Utvelgelse

Stillingen som skal besettes, krav til kandidatens erfaring, ferdigheter og personlighet, samt konkurransen om de beste kandidatene påvirker hvilke utvelgelsesmetoder som er riktige for hvert rekrutteringsoppdrag.

Glasspaper tilbyr en kombinasjon av ledende intervjuteknikk, evne- og personlighetstester og cases for å sikre at rett informasjon innhentes, og sikre en best mulig objektiv vurdering. Hvor mange intervjuer som bør gjennomføres og hvordan hvert intervju og øvrig seleksjonsmetoder tilpasses prosessen.

Innstilling og oppfølging

Basert på kriteriene som er lagt til grunn i kartleggingsfasen vil bistå til å innhente mest mulig relevant informasjon og kunne synliggjøre grad av match mot kandidatene i finalerunden, og dermed innstille den kandidaten som er best egnet for stillingen slik at du kan ta en beslutning på riktig grunnlag for å maksimere sannsynligheten for at riktig kandidat velges.

Kandidaten som innstilles sjekkes grundig i form av referanser og verifisering av informasjonen kandidaten har gitt. For å maksimere sannsynligheten for at kandidaten signerer, vil vi bistå tett i signeringsfasen og gi råd rundt fremgangsmåte i siste fase av rekrutteringsprosessen.

Prosessen er ikke slutt etter signering. Det er viktig å sikre relasjonen fram til første arbeidsdag, samt sikre en god onboarding. Glasspapers rådgivere har erfaring til å bistå i både preboarding og onboarding.
Vi evaluerer alt vi gjør. I etterkant av rekrutteringsprosessen vil ønske å få tilbakemeldinger på vårt arbeid og for læringens del, kunne gi dere tilbakemelding på deres involvering i prosessen.

Vi vil også følge opp dere og kandidat etter at kandidaten har startet i jobben for å sikre en best mulig start på kandidatens arbeidsforhold.

Våre fagområder

Ledelse IT Engineering
Digital markedsføring og kommunikasjon Økonomi, regnskap og lønn Administrasjon og HR

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Velkommen til å ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale.