Tight Loose Tight Foundation

Ledelse er i endring, og vi vet det. Fra post industriell ledelse hvor prosess og leveransekontroll har vært det dominerende, så ønsker flere å lære seg en ny og mer tillitsbasert lederstil hvor man engasjerer ansatte til å løse problemer, samtidig som man beholder sin rett til å lede.

Dette to-dages kurset går igjennom basiselementene til Tight Loose Tight. Du kan lese mer om TLT her: The Basics of Thight Loose Tight

Kurset er bygget opp med en serie teorimoduler som alle følges opp av en diskusjon eller en øvelse. Det er ingen krav til kompetanse for å delta på kurset, da dette er et introduksjonskurs. Siste halve dag består av en simulering hvor deltagerne får mulighet til å forsøke på å kombinere de ulike elementene man har lært.

Temaer:

  • Grunnleggende om Tight Loose Tight ledelse
  • Tverrfaglig samarbeid og organisering
  • Hvordan kombinere innovasjon og tradisjonell forvaltning gjennom de to tankesett
  • Om ulike lederstiler, og hvordan man kan kjenne igjen og endre sin egen lederstil
  • Om å sette mål for tverrfaglige produktteam
  • Om å utfordre, følge opp og lære av produktteam
  •  Virksomhetsstyring av produktutviklingsteam

Målgruppe:

Kurset retter seg mot alle som har (eller ønsker å ha) lederroller i virksomheter som utvikler produkter og tjenester, enten det dreier seg om produktledelse, personalledelse, prosjektledelse, eller endringsledelse.

Forkunnskaper:

Dette er et Foundation kurs, derfor ikke krav til forkunnskaper.

Sertifisering:

Certified Tight Loose Tight Foundation

 

Forfatter av kurset og instruktør Rune Ulvnes

Kurset holdes av opphavsmannen til Tight Loose Tight. Han begynte å jobbe med dette konseptet i 2010 etter å ha erfart at styring og ledelse ikke alltid er i samsvar med ønsket om å jobbe smidig, med stort fokus på kunden og med innebygde, effektive læringssløyfer. Rune er daglig leder i CoWork og leder TLT Institute.

 

Other relevant courses

19. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom Virtual