Skalert smidig - Forenklet med Org Topologies™

Styrk lønnsomheten av adaptiv og smidig produktutvikling i skalert kontekst - fra to til flere hundre team. Få ideer til organisasjonsdesign som kan fjernebegrensninger ved roten. Bli inspirert gjennom andres erfaringsstudier, eksperimenter og dype systemtenkning.

Utbredelsen av såkalt smidig har ført til mye bra. - Samtidig har det vokst frem andre
utfordringer som må løses.
Det observeres f.eks organisasjoner som sliter med felles retning (alignment) for teamene,
venting på andre, internpolitikk, kvalitetsreduksjon og koordineringsutfordringer. For noen
har tilnærminger omtalt som smidig, til og med, påvirket til lavere motivasjon og/ eller
utbrenthet.
Hvordan kan man gå frem når det kundeopplevde produktet skapes gjennom innsats fra to,
fem, femti eller flere hundre organisatoriske byggeklosser? - Hvordan gjøre at
organisasjonen, som helhet, omfavner endringer, læring og innovasjon? -Hvordan gjøre den
mer adaptiv av natur?
Dette kurset er et verktøy og hjelpemiddel for organisasjonsutviklingen. Intensjonen er å
styrke din evne til å sette mål for organisatorisk endring, vurdere nåsituasjon og tilrettelegge
for mer adaptiv/ smidig produktutvikling.

Kursinnhold:

Bevisstgjøring av organisatoriske økosystemer og byggeklosser med det visuelle
tankeverktøyet Org Topologies™
● Hvordan bruke organisasjonsdesign til å redusere kostnader (uten å si opp folk)?
● Bruk av Org Topologies som kart & kompass
● Relasjonene mellom Adaptiv produktutvikling, Lean, smidig, DevOps og noen av
dagens mest etablerte tilnærmingsformer
● Systemtenkning og målsetning for organisasjonsdesign
● Prioritering og samordning (alignment) mot det som gir mest verdi på gitt tidspunkt.
Mekanismer for at dette skjer.
● Identifisering av lokale optimeringer som forhindrer eller begrenser lønnsomhet
● Forenklede mekanismer for økt flyt, raskere samhandling og desentralisert
beslutningstagning
● Gode praksiser erfart av kursholderen samt erfaringsstudier fra et europeisk
samarbeidsnettverk han deltar i

Kurset og verktøyet Org Topologies har en agnostisk tilnærming og er ikke låst til spesifikke
rammeverk, metoder eller praksiser. Kurset er offisielt powered by Org Topologies med en
av deres godkjente lærere.

Forkunnskaper: 

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper og det vil bli sendt ut noe materiale som
underlag før selve kursdagen.

Øvelser: 

Gjennom hele kurset er det lagt inn øvelser slik at deltakerne får en best mulig forståelse og
kan relatere læringen til egne resonnementer

Målgruppe:

Produktutvikling er en tverrfaglig- og tverrorganisatorisk innsats. Målgruppen for dette kurset
er derfor hele spekteret fra toppledere, interessenter og de som utfører selve
produktutviklingen og realiserer produktet. Instruktøren har erfaring fra tidligere kurs der
deltakerne har sin hovedkompetanse innen alt fra koding, arkitektur, UX, UI og
produktledelse til juss og virksomhetsledelse.

Bedriftsinternt kurs?

Dette kurset egner seg godt som et bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy
kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset kan tilpasses som internkurs for en virksomhet og
brukes som støtte for en pågående- eller påtenkt endringarbeid.

Om instruktøren:

Steinar Haldorsen, Organisasjonsutvikler og kursholder

Steinar har erfaring med Adaptiv Produktutvikling i både inn- og utland. Han har jobbet i roller som Agile Coach, Produktsjef, Scrum Master og Seniorrådgiver/ mentor for ledere innen digitale produkter. Høsten 2022 jobbet han som gjesteforeleser for bachelor- studenter på Høyskolen Kristiania.

Samlet har han 15 års erfaring innen IT- bransjen med søkelys på brukerbehov, forretningsverdi, produktutvikling og samhandlingsdynamikk som oppstår som følge av ulike organisasjonsstrukturer. Han drives av å bidra til balanse mellom høypresterende verdiskapning og et godt arbeidsliv for individene som er involvert.

Other relevant courses

19. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom Virtual