Prosjektveiviser med Scrum

I dette kurset vil du lære hvordan man kan kombinere Prosjektveiviseren med Scrum på en effektiv måte. Vi tar utgangspunkt i den overordnede strukturen til prosjektveiviseren og går igjennom hvordan man kan ivareta de smidige prinsippene i Scrum gjennom fasene i veiviseren. Dette kurset er spesielt egnet for digitaliseringsprosjekter som i stor grad dreier seg om nyutvikling av programvare, og der kompleksiteten er stor.

Innhold:

Bakgrunn
 • Hva er hensikten med prosjektveiviseren?
Scrumprinsipper
 • Pull-prinsippet for planlegging og styring
 • Læring og gevinst underveis
 • Hvordan skape gjennomsiktighet
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Minimale, enkle løsninger
Roller
 • Prosjekteier, Prosjektleder, Produkteier, Scrum Master, Scrum Team
Konseptfase
 • Målbilde / visjon
 • Brukerundersøkelser
 • Bruk av Lean Canvas
Planleggingsfase
 • Iterativ testing av hypoteser (bygg-mål-lær)
 • Release-planlegging - optimalisert rekkefølge
 • Fast tid, omfang eller pris?
 • Teamsammensetning
 • Kost/nytte vurderinger
Gjennomføringsfase
 • Kontinuerlig integrasjon
 • Hyppige leveranser
 • Definisjon av Ferdig
 • Brukerinvolvering og feedback
 • Måling og læring
 • Løpende prioritering
Gevinstrealisering
 • Løpende realisering av gevinster
Avslutning 

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig. 

Other relevant courses

19. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom Virtual