GRC Virksomhetsstyring, risikohåndtering og samsvarskontroll

Workshopen skal gi deg en solid forståelse for nøkkelbegrepene som inngår i konseptet GRC (Governance, Risk and Compliance, på norsk Eierstyring, virksomhetsledelse, risiko og samsvar) som gjør deg i stand til å ivareta forventningene fra kunder, standarder for ledelsessystem (feks ISO9001, ISO27001) og moderne lovkrav (feks GDPR).

I workshopen identifiser og vurder vi fordeler og forutsetninger ved formalisering av eierstyring og virksomhetsledelse.

Kurset er bedriftsinternt, og kan om ønskelig holdes utenfor virksomhetens lokaler i chambre séparée med servering eller som en del av et styremøte eller ledersamling med faglig innhold. Workshopen tar opptil 10 personer.

Etter endt kurs vil du sitte igjen med:

  • Hvorfor formalisering av eierstyring og virksomhetsledelse er lønnsomt
  • Hvordan man bruker en risikobasert tilnærming for å ansvarliggjøre ansatte
  • Hvordan du kan sikre at virksomheten etterlever komplekse og abstrakte krav

Målgruppe:

Selskapets ledelse og styremedlemmer.   

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. 

Kursmateriell:

  • Kurset er PowerPoint-fritt
  • GRC-håndbok og en oppsummering av funnene/diskusjonene i workshopen fås i etter at workshop har funnet sted
  1. Den røde tråden i kunders og myndigheters krav.
  2. Målemani, internfakturerte binders og forventningsstyring.
  3. Menneskers forhold til risiko og disiplin.
  4. Bruk av konseptene i din virksomhet.

Other relevant courses

2 days
Classroom Virtual
16. September
5 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom
1 days
Classroom