Livet med GDPR

Livet med GDPR er et kurs for deg som har et operativt ansvar og som ønsker en konkret gjennomgang av den endelige fortolkningen av lovgivningen og dens endelige krav. Du vil lære hvordan loven tolkes og iverksettes i praksis, samt hvilke endringer vi har fått i den norske teksten kontra den originale forordningen.

Dette kurset egner seg for ledere og mellomledere som har ansvar for at bedriftens rutiner og databehandling har nødvendig støtte i forbindelse med innføring av den nye personvernforordningen. 

Jobber man i et prosjekt eller i en bedrift og har ansvar for GDPR vil kurset gi en god innføring i hvilke konkrete tiltak man bør gjennomføre for å sikre at man fortsetter å være i samsvar også etter den første delen av jobben er utført. 

Etter kurset vil du sitte igjen med følgende: 

 1. Overordnet forståelse av den endelige lovteksten samt relevant tolkning av denne 
 2. Overordnet forståelse av de tiltakene som må gjøres for å sikre fortsatt samsvar  

Målgruppe:

Ledere, mellomledere og andre med ansvar for regulatoriske krav, personvern og databehandling.

Forkunnskaper:

Grunnleggende forståelse for GDPR, samt krav og konsekvenser.

Innhold:

Oppdatert lovgivning, hva er nytt og hva er endret

 • Er det satt presedens?
 • Hva sier erfaringen?
 • Kom vi i mål?
 • Hva har vi lært av GDPR?
 • Fungerer GDPR som tiltenkt?
 • Hva har skjedd med personvernet vårt etter innføringen av GDPR? Har man blitt mer bevisst?

Hva skal man ha gjort for å løse de forskjellige kravene innen GDPR?

 • Hvilke fordeler kan jeg ha nå som jeg er i samsvar?
 • Hvilke nye muligheter har jeg fått?
 • Hvordan kontrollerer jeg at alle gjør det de skal?
 • Har de ansatte tilstrekkelig med kunnskap om temaet? Hvordan gjør jeg intern opplæring
 • Hvordan jobbe med revisjoner. Hvor ofte, og hvem skal være med?
 • Hvordan jobber jeg med avvik og dokumentasjon
 • Jeg er ikke i mål, hva gjør jeg?

Other relevant courses

2 days
Classroom Virtual
16. September
5 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom