Få kontroll på dine notater med MS OneNote

Å lære å bruke OneNote på en slik måte at du blir mest mulig effektiv i din hverdag.

«Synes alt var veldig relevant til mine arbeidsoppgaver.» Ingunn Marie Baastad, Nokut

Målgruppe:

Alle som har ønske om å bli mer effektiv i hverdagen.

Kursbeskrivelse:

 • Introduksjon til OneNote
 • Legge til innhold i notater (tekst, skjermutklipp, objekter, utskrifter, multimedieinnhold etc.)
 • Formatere notater
 • Vise, søke i og organisere informasjonen
 • Interaksjon med Outlook
 • Arbeide med tabeller
 • Bruke skriveverktøy
 • Bruke maler
 • Formatere sider
 • Utskrifter
 • Samarbeide om notatblokker og organisering av informasjonen i undervisningssammenheng
 • Drive web-research med OneNote
 • Endre programalternativer

Other relevant courses

14. August
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. September
1 days
Classroom Virtual