Motiverende samtale - endringssnakk

På dette kurset vil lære samtaleteknikker som vilengasjere og motivere andre til endring! Du vil fåinnsikt i metodikken Motiverende samtale (MI), hva deter og samt hvordan disse teknikkene kan støtte ogveilede andre til å gjennomføre en ønsket endring. Duvil få innsikt i hvordan du kan håndtere ambivalens,samt få kjennskap til praktiske verktøy innen endringssnakk.

Dette kurset vil gi deg ferdighetene tilå skape tillit og trygghet i samtaler, håndteremotstand mot endring, og fremme forpliktelser somunderstøtter endringsprosesser.

LÆRINGSUTBYTTE:

  • Mestre samtaleteknikker som engasjerer og motiverer andre til å forplikte seg til endring
  • Forstå metodikken bak Motiverende samtale samt når den er anvendelig
  • Lære hvordan du effektivt kan veilede andres endringsprosesser ved bruk av MI teknikker
  • Utvikle ferdigheter for å identifisere og håndtereambivalens i samtaler
  • Tilegne deg kunnskap om verktøy for å styrke motstand- og endringssnakk
  • Lære strategier for å bygge tillit og tryggeht, håndtere motstand, og skape forpliktelse i dialogen

Målgruppe:

Denne workshopen er rettet mot ledere, veiledere, prosjektledere og rådgivere som ønsker å mestre motiverende samtaleteknikker for å støtte opp om endringsprosesser.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Hege Brekke

Hege Brekke er pedagog med en masterutdannelse innen ledelse. Hun har ett stort engasjement for kulturbygging og prestasjonsutvikling, både innen organisasjoner, team og på individnivå. I tillegg hun lang erfaring med mentoring innen organisasjonsutvikling, prestasjonsteam og lederskap.

Hege har også erfaring fra rollen som mental trener i toppidretten, og har bistått ulike eliteserielag i både håndball og fotball, trenere, utøvere og dommere både i Norge og i utlandet. Hege brenner for å hjelpe individer og team med å fremme gode prestasjoner, på en sunn og bærekraftig måte

 

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom