Lær deg emosjonell smidighet

For å skape gode prestasjoner og samhandle godtmed andre mennesker trenger vi samspillkompetanse.Gode relasjonsbyggere er mindre rigide og mernysgjerrige på eget reaksjonsmønster i møte medandre mennesker. Forstå ditt eget handlingsmønsterog lær deg hvordan du kan juster elementer for åsamhandle bedre.

Dette kurset vil også gi deg verktøyog kunnskap som gir deg mulighet til å bygge oppmotstandskraft, slik at du som leder framstår trygg ogrobust i ulike situasjoner. Kurset er ideelt for de somsøker bevisst og ønsker en reflektert tilnærming tileget lederskap.

LÆRINGSUTBYTTE:

  • Reflektere over situasjoner hvor emosjonellsmidighet er nødvendig for god ledelse
  • Demonstrere evnen til smidig lederskap i ulikekontekster og settinger
  • Utvikle bevissthet om, og praktisere, de sentraleholdninger, tankesettene og ferdighetene somkreves for å være en reflektert og emosjonell smidigleder
  • Evne til å anvende sentrale verktøy og metoder for å utvikle godt samspill med andre
  • I stand til å kombinere teoretisk kunnskap, refleksjonog praktisk erfaring for å videreutvikle din lederstil

Målgruppe:

Målgruppen er ledere som søkeren bevisst, reflektert og smidigtilnærming til eget lederskap. Kurset passer også for team-,prosjekt- og prosessledere.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Hege Brekke

Hege Brekke er pedagog med en masterutdannelse innen ledelse. Hun har ett stort engasjement for kulturbygging og prestasjonsutvikling, både innen organisasjoner, team og på individnivå. I tillegg hun lang erfaring med mentoring innen organisasjonsutvikling, prestasjonsteam og lederskap.

Hege har også erfaring fra rollen som mental trener i toppidretten, og har bistått ulike eliteserielag i både håndball og fotball, trenere, utøvere og dommere både i Norge og i utlandet. Hege brenner for å hjelpe individer og team med å fremme gode prestasjoner, på en sunn og bærekraftig måte

 

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom