Automatisering i Microsoft 365 med Power Automate

Power Automate er et kraftig verktøy for automatisering av arbeidsflyter og prosesser. I løpet av dette kurset vil du få jobbe hands-on med verktøyet og lære hvordan man planlegger og bygger flyter i Power Automate og apper i Power Apps.

Som med alt innen Microsoft 365 vektlegger vi hvordan «alt henger sammen med alt». På dette kurset ser vi nærmere på og tar i bruk følgende apper/verktøy:

 • Teams
 • SharePoint
 • Planner
 • Power Automate
 • Power Apps 

Praktisk tilnærming

Dette kurset har en praktisk tilnærming i form av "learning by doing", og omtrent 75 % av kurset består av praktisk arbeid hands-on i Glasspaper sitt læringsmiljø med bistand av instruktør. 

Målgruppe 

Du melder deg på dette kurset fordi du ønsker å lære hvordan du utvikler flyter med Power Automate for å automatisere repeterende og tidkrevende oppgaver.

Kurset passer både for nybegynnere og personer som har brukt Power Automate noe, men som trenger hjelp til å komme ordentlig i gang. 

Forkunnskaper     

Du bør ha en generell god forståelse av Microsoft 365 tilsvarende kurset Smart bruk av M365/Teams - la verktøyene hjelpe deg! 

Viktig - ta med egen PC

Deltagerne tar med egen PC på kurset og får tilgang til et testmiljø av instruktør.
Krav til PC: Trenger kun nettleser siden kurset kjøres online.

Innhold

 • Introduksjon til M365 og verktøyene vi skal bruke - hvordan henger det sammen
 • Gå igjennom oppgaver som skal automatiseres
 • Tankegangen rundt prosessbeskrivelse - detaljert vs enkel 
 • Hvilke deler kan automatiseres? Hva er lurt å automatisere? 

Planlegging og forarbeid

 • Lage rutinebeskrivelse
 • Sette opp SharePoint side
 • Sette opp enkel app for bestiller

Praktisk arbeid med Power Automate

 • Flyt for godkjenning
 • Flyt for tildeling av oppgave til tekniker
 • Flyt for lukking av sak
 • Varsling til riktige personer

Du vil få en innføring i mulighetene med Power Automate og vi vil ta deg gjennom øvelser som mange har nytte av. Det viktigste er at du selv skal få lage automatiseringer som vi foreslår, og eventuelt andre du har lyst til å prøve å lage.

Du vil få nødvendig råd og støtte underveis slik at du skal kunne bygge videre og forstå hvordan du får automatiseringer til å kjøre. Det vil kunne variere hvilke flyter og apper vi trekker frem, men de vil være av «allmenn» nytte og gi et godt grunnlag for å utvikle andre på egenhånd. Vi vil jobbe med både enkle og litt mer avanserte varianter. 

Other relevant courses

14. August
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. September
1 days
Classroom Virtual