Adaptiv Produktutvikling

Naviger i usikkerhet og raske endringer med kryssfunksjonelle, myndiggjorte team! Dette en-dags kurset er designet for alle* som jobber i virksomheter som ønsker mer fart og flyt i produktutvikling samtidig som man treffer godt på kundenes behov. Hold dere helt i front innen forretningsmessig smidighet ved å lære å bruke prinsipper for adaptiv produktutvikling, - en tilnærming som optimerer hele virksomheten for å navigere i usikkerhet og dreie seg raskt som respons på endringer. (f.eks. ved endrede kundebehov, markedstrender, teknologi og regulatoriske krav)

 

Kursets innhold er en aggregering av førstehånderfaringer fra ledende norske fageksperter, internasjonal forskning og ekte caser fra den virkelige verden. Du vil kunne ta med deg gjennomførbar inspirasjon og læring om blant annet dette:

  • Hvordan skape høypresterende, psykologisk trygge team og gjøre dem i stand til å fullføre det de har startet på?
  • Forenkling av organisasjonen og reduksjon av waste
  • Økt forståelse for det pågående- og verdensomfattende paradigmeskiftet innen organisering av arbeid. Hvordan vinne kampen om å beholde/ tiltrekke seg de beste folka?
  • Praktiske tips til hvordan organisasjonen og teamene kan rigges for fart og flyt
  • Behovsforståelse, produktmål, prioritering av verdi og adaptiv produktledelse
  • Organisasjonsdesign som optimerer for raske tilpasninger til det beste for hele produktet
  • Reduksjon av risiko og økt kvalitet
  • Fagforståelse og sammenhengen mellom Adaptiv Produktutvikling og Agile (Smidig)

Forkunnskaper: 

Ingen

Øvelser og simuleringer: 

Gjennom hele kurset er det lagt inn øvelser og simuleringer slik at deltagerne får en best mulig forståelse og kan relatere læringen til egne resonnementer.

Målgruppe:

*Å tenke helhetlig og bevisstgjøre om at produktutvikling er en tverrfaglig- og tverrorganisatorisk innsats er en av de viktige ingrediensene i Adaptiv Produktutvikling. Dette kurset har derfor gitt verdi for både toppledere, interessenter og de som utfører selve produktutviklingen og realiserer produktet. Tidligere deltagere på kurset har eksempelvis hatt sin hovedkompetanse innen alt fra koding, arkitektur, UX, UI, produktledelse og Product Discovery til juss og virksomhetsledelse.

Bedriftsinternt kurs?

Dette kurset egner seg godt som et bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset kan tilpasses som internkurs for en virksomhet og brukes som støtte for en påtenkt- eller pågående transformasjon.

Inkludert tilbud som del av kurset:

1 time 1:1 remote coaching sesjon

Om instruktøren:

Steinar Haldorsen, Organisasjonsutvikler og kursholder

Steinar har erfaring med Adaptiv Produktutvikling i både inn- og utland. Han har jobbet i roller som Agile Coach, Produktsjef, Scrum Master og Seniorrådgiver/ mentor for ledere innen digitale produkter. Høsten 2022 jobbet han som gjesteforeleser for bachelor- studenter på Høyskolen Kristiania.

Samlet har han 15 års erfaring innen IT- bransjen med søkelys på brukerbehov, forretningsverdi, produktutvikling og samhandlingsdynamikk som oppstår som følge av ulike organisasjonsstrukturer. Han drives av å bidra til balanse mellom høypresterende verdiskapning og et godt arbeidsliv for individene som er involvert.

Other relevant courses

19. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom Virtual