Achieve More med MS Outlook (tidl. FTG)

På dette kurset lærer du hvordan du kan spare flere timer hver eneste uke gjennom effektiv organisering av hverdagen. Vi viser hvordan du kan bli mer produktiv ved å lære effektive knep for organisering av prosjekter, oppgaver og innboks. Du vil også bli mindre stresset over alle oppgavene som skal gjøres fordi du lærer effektiv arbeidsmetodikk.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot alle som bruker Microsoft Outlook og som ønsker å bli mer effektiv i hverdagen. Kurset er for PC, og egner seg ikke for MAC. 

Kurset passer forøvrig for alle som helt eller delvis kjenner seg igjen i beskrivelsene nedenfor, og ønsker å gjøre noe med det:

 • Mottar du purringer på ting du skulle ha gjort?
 • Hender det at du glemmer å sende informasjon til kunder og andre kontakter?
 • Har du en uoversiktlig innboks?
 • Glemmer du å svare på e-post?
 • Skifter du ofte fokus?
 • Ønsker du å gjøre de riktige oppgavene?
 • Lar du tilfeldigheter påvirke hvilke oppgaver som utføres?

Kundereferanser:

"Kurset var helt fantastisk, vi var alle 4 utrolig godt fornøyd." 
"Instruktørens brede kompetanse - kunne og ville svare på ting som gikk litt utenfor det konkrete temaet for kurset." 
"Veldig nyttig for meg, god miks mellom filosofi / verktøy." 
"Mange a-ha opplevelser, og nyttig i det daglige arbeidet." 

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset bør ha grunnleggende kunnskaper og erfaring med Office-pakken. 

Innhold:

Innledning: Gjennomgang av agenda og mål for kurset 

Effektiv arbeidsflyt:

 • Hvor kommer oppgavene fra - bruk av innboks
 • Å prosessere innboksen - slette, arkivere eller handle?
 • To minutters-regelen
 • Hva er neste handling?
 • Hva slags oppgaver og hvilken kontekst?
 • Når jobben skal gjøres

Effektiv arbeidsflyt - øvelser:

 • Kartlegging av egen situasjon - hvor kommer oppgavene fra?
 • Hvor mange innbokser bør jeg ha?
 • Oppgaver - eksempler fra egen hverdag
 • Oppsummering i plenum

Arbeidsflyt i Outlook:

 • Innboks - Kategorisering - Arkivering
 • Oppgaver: flagging og kopiering som oppgaveelement
 • Kobling til OneNote
 • Start/due date
 • Contekst/oppgavetype og prefiks
 • Oppgaveliste på mobil enhet
 • Visninger

Outlook - praktisk gjennomføring:

 • Arkivering og tømming av innboks
 • Utprøving av prefiks og kontekst
 • Etablering av visninger i oppgave- og gjøremålsliste
 • Oppsummering - felles diskusjon

Flere Outlook-teknikker:

 • Quicksteps
 • Hurtigtaster
 • Hvor mange vinduer?
 • Visninger
 • Gode mail-rutiner

Oppsummering:

 • Neste handling og evaluering

 

Other relevant courses

14. August
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. September
1 days
Classroom Virtual