PRINCE2® 7 Foundation and Practitioner Combined

PRINCE2 er en globalt anerkjent og etablert prosjektledelsesmetode som tilbyr en strukturert, skalerbar og tilpassbar tilnærming til prosjektledelse. Fokuset på styring, risikostyring og realisering av fordeler skiller den fra andre kvalifikasjoner. Ved å integrere smidige konsepter og vektlegge tilpasning, er den nye PRINCE2 enda mer tilpasset varierte prosjektmiljøer.

Kursbeskrivelse:

Kurset består av disse to kursene:

PRINCE2® 7 Foundation
PRINCE2®  7 Practitioner

Dette lærer du:

Foundation:

 • Prinsipper for prosjektledelse:
  Hvordan bruke de 7 PRINCE2-prinsippene, som veileder til beslutninger og handlinger i prosjektledelse.
 • Praksis for prosjektledelse:
  De 7 PRINCE2-praksisenensom adresseres kontinuerlig gjennom hele prosjektet for å støtte prosjektsuksess.
 • PRINCE2-prosesser:
  Anvendelse av de 7 PRINCE2-prosessene som gir en enkel, steg-for-steg metode for å håndtere et prosjekt fra oppstart til avslutning.
 • Roller og ansvar:
  Forståelse av sentrale prosjektroller og deres ansvar innenfor PRINCE2-metoden.
 • Håndtering av mennesker:
  PRINCE2® 7 inkluderer nå et element om mennesker i metoden, og understreker viktigheten av mennesker for å oppnå effektive prosjektresultater.
 • Prosjekt Prestasjon:
  PRINCE2® 7 inkluderer integrering av bærekraft, og sørger for at prosjekter er i tråd med miljø- og samfunnsansvarsmål.
 • Digital og datahåndtering:
  Gir deg de riktige verktøyene for å holde prosjektene dine oppdaterte i den digitale tidsalderen.
 • Kommunikasjon:
  Effektiv kommunikasjon for å sikre at prosjektinformasjon deles med interessentene, og at fremdrift og eventuelle problemer er gjennomsiktige.
 • Tilpasning:
  Bruk og tilpass PRINCE2-prosjektledelsesmetoden for å møte spesifikke behov som størrelse, kompleksitet og kontekst i et prosjekt.

Practitioner:

 • En dypere forståelse for PRINCE2 metodikken, og bruk denne kunnskapen i praksis.
 • Skreddersy PRINCE2 til ulike prosjektmiljøer.
 • Naviger effektivt i PRINCE2 7s Offisielle Håndbok.
 • Gå gjennom ulike situasjoner og bestem de mest passende tiltakene i tråd med PRINCE2s anbefalte metoder.
 • Starte med å implementere PRINCE2-tilnærmingen i dine personlige prosjekter.

Målgruppe:

 • De som vurderer å implementere PRINCE2 metodikk
 • Prosjektledere
 • Prosjektkoordinatorer
 • Prosjektdeltakere
 • Konsulenter og entreprenører

Forkunnskaper:

Det er ingen formelle krav.

Kursmaterial:

Alt materiale leveres elektronisk og består av:

 • Kursmaterial med slider
 • Notebook med testeksamener
 • Den offisielle PRINCE2 7 manualen
 • PodCast etter hver dag for oppfriskning av stoffet

Gjennomføring av eksamen:

På fysiske kurs:
Her tar du papirbasert eksamen på slutten av siste kursdag.

På virtuelle kurs
Her får du tilsendt en voucher som gir tilgang til online eksamen. Etter endt kurs booker du din test på et tidspunkt som passer deg. Eksamen foregår med en online eksamensvakt. 

Instruktør vil også gå igjennom stegene på kurset.

For begge alternativene gjelder følgende:
Dersom du stryker på første eksamensforsøk får det et gratis forsøk til, men dette kan bare skje online.

 

Agenda:

 1. Innledning
 2. Overview of PRINCE2® project management
 3. People
 4. Organizing
 5. Starting up and initiating a project
 6. Business case

 

 1. Plans
 2. Quality
 3. Risk
 4. Controlling a stage and managing product delivery
 5. Managing a stage boundary
 1. Issues
 2. Progress
 3. Closing a project
 4. Directing a project
 5. Course review
 6. Exam
 1. Innledning
 2. Eksamenstips, eksamensteknikker
 3. Gjennomgang av prøveeksamener
 1. Eksamenstips
 2. Eksamensteknikker
 3. Eksamen

Foundation eksamen:

Tas på dag 3

 • Eksamensspråk: Engelsk
 • Multiple choice eksamen
 • 60 spørsmål 
 • 36 må være riktig besvart for å bestå (60%)
 • Tid tilgjengelig er 1 time 
 • Ekstra tid (15 min) for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Ingen hjelpemidler er tillatt

Practitioner eksamen:

Tas på dag 5

 • Eksamensspråk: Engelsk
 • Eksamen har 70 spørsmål (multiple-choice)
 • Man trenger minimum 42 poeng eller et resultat på 60% for å bestå eksamenen
 • Testen er en åpen-bok-eksamen, men det er bare tillatt å ta med den offisiell PRINCE2 7 manualen Managing Successful Projects.
 • Man har tilgjengelig to og en halv time (150 minutter) under eksamen
 • Ekstra tid (38 min) for de som ikke har engelsk som morsmål

Other relevant courses

19. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. August
3 days
Classroom Virtual
9. September
3 days
Classroom Virtual