PRINCE2® Practitioner, 6th Edition med norsk innhold

PRINCE2® gir deg en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. Denne metoden er en de-facto standard for prosjektledelse og praktiseres over hele verden.

Beskrivelse:

PRINCE2 Practitioner kurset er et 2-dagers kurs som bygger på kunnskapen som deltakerne har fått i PRINCE2 Foundation kurset. Her fokuseres det på å bruke og tilpasse PRINCE2 for effektiv bruk av PRINCE2 prosjektledelses metodikk i prosjekter. 

På slutten av dette kurset vil du forstå:
 • hvordan anvende PRINCE2 prosjektledelsemetodikken
 • konsekvensene av å bruke og implementere PRINCE2
 • hvordan bruke prinsippene i PRINCE2 til prosjekter, samt styre kvalitet og risiko
 • hvordan levere prosjekter på tid, innenfor budsjett, og ihht kravspesifikasjon
 • hvordan skreddersy PRINCE2 til ulike prosjektmiljøer

Målgruppe:

 • De som vurderer å implementere PRINCE2 metodikk
 • Prosjektledere
 • Prosjektkoordinatorer
 • Prosjektdeltakere
 • Konsulenter og entreprenører

Forkunnskaper:

Man må ha bevis for å ha bestått en av de nedforstående sertifiseringene:

 • PRINCE2 Foundation
 • Project Management Qualification (PMQ
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Project Management Professional (PMP
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)*
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Kursmaterial:

Alt materiale leveres elektronisk og består av:

 • Kursmaterial med slider
 • Notebook med testeksamener
 • Den offisielle PRINCE2 manualen
 • PodCast etter hver dag for oppfriskning av stoffet

Gjennomføring av eksamen:

På fysiske kurs:
Her tar du papirbasert eksamen på slutten av siste kursdag.

På virtuelle kurs
Her får du tilsendt en voucher som gir tilgang til online eksamen. Etter endt kurs booker du din test på et tidspunkt som passer deg. Eksamen foregår med en online eksamensvakt. 

Instruktør vil også gå igjennom stegene på kurset.

For begge alternativene gjelder følgende:
Dersom du stryker på første eksamensforsøk får det et gratis forsøk til, men dette kan bare skje online.

Innhold:

 • Innledning
 • Eksamenstips, eksamensteknikker
 • Gjennomgang av prøveeksamener

 

 • Eksamenstips
 • Eksamensteknikker
 • Gjennomgang av prøveeksamener

Om eksamen:

 • 68 spørsmål
 • 38 må være riktig besvart for å bestå (55%)
 • Testen er en åpen-bok-eksamen, men det er bare tillatt å ta med den offisiell PRINCE2 manualen Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2
 • Man har tilgjengelig to og en halv time (150 minutter) under eksamen
 • Ekstra tid (38 min) for de som ikke har norsk som morsmål

Other relevant courses

3 days
Classroom Virtual
2 days
Classroom Virtual
22. May
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
10. June
3 days
Classroom Virtual