PRINCE2® Foundation, 6th Edition med norsk innhold

PRINCE2 ® (Projects IN Controlled Environments) er en internasjonal anerkjent prosjektledelsesmetode som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Metoden har opprinnelse i IT-prosjektering og har siden blitt utviklet til å være en generisk metode som kan benyttes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur.

Beskrivelse:

Dette kurset er rettet mot personer som jobber, eller ønsker å jobbe, i prosjekter og vil bruke en norsk prosjektbegreper Kurset er utformet for å gi deg forståelse av strukturert Prosjektledelse, som presentert i PRINCE2. På slutten av dette kurset, vil du kunne bruke denne kunnskapen til å administrere et prosjekt og bestå PRINCE2 Foundation eksamen på norsk. 

På slutten av dette kurset, vil du forstå:
 • Prinsippene i PRINCE2 Prosjekledelsesmetoden
 • Hvordan starte, kontrollere og avslutte prosjekter
 • Hvordan håndtere kvalitet
 • Hvordan håndtere risiko
 • Hvordan levere prosjekter på tid, innenfor budsjett, og ihht kravspesifikasjon
 • Hvordan skreddersy PRINCE2 til ulike prosjektmiljøer

Målgruppe:

 • For deg som jobber med Prosjektveiviseren og ønsker å forstå metodikken bak denne
 • Prosjektledere
 • De som vurderer å implementere PRINCE2 metodikk
 • Prosjektkoordinatorer
 • Prosjektdeltakere
 • Konsulenter og entreprenører 

Forkunnskaper:

Det er ingen formelle krav.

Kursmaterial:

Alt materiale leveres elektronisk og består av:

 • Kursmaterial med slider
 • Notebook med testeksamener
 • Den offisielle PRINCE2 manualen
 • PodCast etter hver dag for oppfriskning av stoffet

Gjennomføring av eksamen:

På fysiske kurs:
Her tar du papirbasert eksamen på slutten av siste kursdag.

På virtuelle kurs
Her får du tilsendt en voucher som gir tilgang til online eksamen. Etter endt kurs booker du din test på et tidspunkt som passer deg. Eksamen foregår med en online eksamensvakt. 

Instruktør vil også gå igjennom stegene på kurset.

For begge alternativene gjelder følgende:
Dersom du stryker på første eksamensforsøk får det et gratis forsøk til, men dette kan bare skje online.

Innhold:

 • Innledning
 • Prinsipper, temaer og prosesser
 • Business Case
 • Organisasjon
 • Kvalitet
 • Planer
 • Risiko
 • Endring
 • Fremdrift og eksamen tips
 • Eksempel eksamener
 • Gjennomgang av temaer
 • PRINCE2 Foundation Eksamen

Om eksamen:

 • Eksamensspråk: Norsk
 • Multiple choice eksamen
 • 75 spørsmål (5 er testspørsmål og teller ikke med i totalscoren)
 • 35 må være riktig besvart for å bestå (av 70 mulige) - 50%
 • Tid tilgjengelig er 1 time 
 • Ekstra tid (15 min) for de som ikke har norsk som morsmål
 • Ingen hjelpemidler er tillatt

Other relevant courses

19. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
19. August
5 days
Classroom Virtual
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. August
3 days
Classroom Virtual