PRINCE2 Agile® Workshop Lean Startup

Fra teori til praksis! PRINCE2® Agile er Axelos sitt nye PRINCE2 tilbud og kurset tar sikte på å forene PRINCE2 sitt rammeverk med smidighet. PRINCE2® Agile bygger på PRINCE2 metodikken og viser hvordan Agile teknikker kan gjøre gjennomføringen av et prosjekt både enklere og mer smidig. PRINCE2 Agile er i så måte den perfekte kombinasjonen av full kontroll og fleksibilitet.

Lean oppstart er en metode for å utvikle bedrifter og produkter først foreslått i 2011 av Eric Ries. Han beskriver hvordan startups kan forkorte deres produktutviklingssykluser ved å vedta en kombinasjon av forretnings hypotesedrevet eksperimentering , iterative produktlanseringer, og det han kaller validert læring. 

Lean Startup workshop passer for alle som vil vite mer om hvordan bruke Lean startup i prosjektene sine. 

Kurset skal gi deg: 
  • Forståelse av en Agile/Lean Startup måte å jobbe på
  • Forståelse av Bygg-Mål-Lær konseptet
  • Påbygging til prosjektledelse kunnskap
  • Forståelse av hvordan Lean Startup og PRINCE2 kan fungere sammen
  • Læring gjennom praktiske oppgaver
Gjennomføring: 
Kurset gjennomføres som en en-dags workshop i klasserom fra klokken 9.00 til 16.00. 

Målgruppe:

Alle som jobber i prosjekter 

Forkunnskaper:

Basiskunnskap i prosjektledelse 

Innhold:

Kursinnholdet er på engelsk, men instruktør snakker norsk. 

Sertifisering:

Dette kurset har ingen sertifisering. Klikk her for å lese mer om sertifisering på PRINCE2. 

Other relevant courses

19. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
19. August
5 days
Classroom Virtual
22. August
2 days
Classroom Virtual
19. August
3 days
Classroom Virtual