#6 Skaperglede, engasjement, utforskertrang (2x45 min)