#6 Skaperglede, engasjement, utforskertrang (2x45 min)

I overordnet del av ny læreplan er det vektlagt at skolen skal la studentene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Teknologi byr på en rekke muligheter til å bidra til dette; fra Minecraft Education, via 3D-print til escape room og AR/VR.

 

Teknologi gir både elever og lærere et større mulighetsrom og en større verktøykasse. I dette webinaret viser vi hvordan du kan bruke teknologi til å sette elevene i tverrfaglige og realistiske undervisningsituasjoner. 

Dette webinaret har hovedfokus på hvordan du bruker Minecraft Education opp mot prinsippene i den nye læreplanen. Vi viser deg også eksempler på hvordan man kan bruke escaperoom-metodikk og hvilken rolle AR/VR kan spille i fremtidens klasserom. 

 

De andre webinarene innenfor MS365 er: 

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.

delta fra der du er online brukerkurs