Workshop: Virksomhetsarkitektur og bærekraft

Denne workshopen er for virksomheter som planlegger å etablere eller omstarte EA-aktivitet, ideelt sett før man velger å ta et EA-foundation kurs. De siste årene er det observert økende interesse for virksomhetsarkitektur. Mye av oppmerksomheten og veksten i bruk av EA er drevet av virksomheters behov for «digital business» samt CIO sitt behov for å etablere/re-etablere EA-aktivitet. I denne etterspørselen ser vi den største utfordringen man oftest står overfor er å vite hvor man skal begynne og hvilke steg virksomheten skal følge.

I samarbeid med Habberstad, et konsulentselskap med lang og bred erfaring innen virskomhetsarkitektur, leverer vi en workshop med forankring i «best practices» i etableringen av EA-praksis.

Målgruppe:

  • For alle som direkte eller indirekte jobber med virksomhetsarkitektur og som ønsker utforske hvorfor et helhetlig perspektiv av virksomheten er en forutsetning ikke bare for å nå digitaliseringsmål men også bærekraftmål.
  • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjekt- og endringsledere, forretningsarkitekter, forretningseire prosesseiere, og ansvarlige ledere 
  • De som søker innsikt i digitalisering, endringsarbeid samt metode. 
  • De som er involvert datainnhenting til bruk i bærekraftrapportering

Mål

Målet med denne workshopen er å vise hvordan bærekraftarbeid kan styrkes og kvalitetssikres gjennom en virksomhetsarkitektur tilnærming, for å realisere virksomheters bærekraftstrategi.

Gjennomføring

  • Workshopen leveres bedriftsinternt med erfarne virksomhetsarkitekter og kursholdere.
  • Vi anbefaler opp til 16 personer på en workshop.
  • Inkludert i workshopen er et virtuelt oppstartsmøte hvor man forankrer innhold og avstemmer.
  • Workshopen kan skreddersys ved behov.

Instruktører:

Vi har superdyktige og erfarne instruktører på denne workshopen. Alle jobber til daglig med virksomhetsarkitektur hos vår samarbeidspartner Habberstad

Erik Berg-Nielsen

Erik har gjennom sin erfaring bygget betydelig kompetanse i hvordan man sikrer strategisk retning i virksomheters forretnings og IT modeller. Tradisjonell virksomhetsarkitektur som kun setter søkelyset på teknologi, vil ikke fullt ut dekke behovet til dagens virksomheter. Erik mener dagens virksomhetsarkitekter er tett på forretningen, forstår utviklingspotensialet og er med på å designe forbedringer ved å identifisere måter å utnytte data, slik at verdikjedene fungerer best mulig. Arbeidet er som regel alltid fokusert på å styrke organisasjonens måloppnåelse.

Erik er fagansvarlig for virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur i Habberstad

Other relevant courses

5. August
5 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
5. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
7. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
25. September
3 days
Classroom Virtual