Word Smart og avansert

Kurset kjøres på siste versjon av programmet. Gi oss beskjed dersom du bruker en annen versjon. Kurset går i dybden på de viktigste mulighetene i Word. Det er tilpasset brukere som er fortrolige med Word som tekstbehandlingsverktøy, og som har bruk for å lære mer om programmets avanserte funksjoner. Etter endt kurs vil du kunne bruke Word som et avansert verktøy for å skrive brev og andre større dokumenter på en rasjonell og effektiv måte.

Målgruppe:

Word-brukere som er fortrolige med Word og som ønsker å lære mer om avansert bruk av programmet. 

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i Windows, og kunnskaper som tilsvarer Word Grunnkurs. 

Innhold:

 • Stiler
 • Rapportbehandling
 • Spalter
 • Fletting
 • Tabeller og diagram
 • Grafikk og tegning
 • Maler og skjema
 • Bruk av makroer
 • Integrasjon med Excel
 • Samarbeid om dokumenter
 • Web-integrasjon

Other relevant courses