Hvordan utvikle og vedlikeholde velfungerende team

På dette kurset utforsker vi kjennetegnene til suksessfulle team, samt at vi reflekterer rundt gruppedynamikk i de mindre vellykkede. Vi dykker inn i hva som gjør team effektive, og hvordan du som leder kan skape, utvikle og støtte et velfungerende team. Vi blir bevisstgjort på vanlige utfordringer team sliter med, samt lærer noen verktøy og strategier for å håndtere problemstillingene. Vi reflekterer over når teamorganisering er effektivt, og når det ikke er det, samt at utvikler bevissthet om betydningen av gruppepsykologisk trygghet og individuell robusthet i en sunn og bærekraftig teamdynamikk.

LÆRINGSUTBYTTE:

  • Demonstrere evnen til å ta rollen som en effektiv teamleder i ulike kontekster og settinger
  • Utvikle bevissthet om og praktisere sentrale holdninger, tankesett og ferdigheter som kreves for å være en inspirerende leder av et team
  • Evne til å anvende sentrale verktøy og metoder for å utvikle gruppepsykologisk trygghet og fremme høypresterende team
  • I stand til å kombinere teoretisk kunnskap, refleksjon og praktisk erfaring for å videreutvikle robusthet i teamdynamikk

Målgruppe:

Målgruppen er ledere og prosessledere som ønsker å forbedre teamdynamikk, prestasjon og psykologisk trygghet i grupper

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Hege Brekke

Hege Brekke er pedagog med en masterutdannelse innen ledelse. Hun har ett stort engasjement for kulturbygging og prestasjonsutvikling, både innen organisasjoner, team og på individnivå. I tillegg hun lang erfaring med mentoring innen organisasjonsutvikling, prestasjonsteam og lederskap.

Hege har også erfaring fra rollen som mental trener i toppidretten, og har bistått ulike eliteserielag i både håndball og fotball, trenere, utøvere og dommere både i Norge og i utlandet. Hege brenner for å hjelpe individer og team med å fremme gode prestasjoner, på en sunn og bærekraftig måte

 

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom