Teamutvikling

Skal man skape et høyt presterende team, må det først og fremst være en overenstemmelse mellom arbeidskravene som «teamet» skal levere på og individenes ferdigheter totalt sett – men dette er bare starten. Dernest handler teamutvikling om et godt samarbeid og viljen til å gjøre hverandre gode.

Godt samarbeid dreier seg mye om god kommunikasjon. Man må være flink til å lytte aktivt til sine kolleger og respektere hverandre, stille opp og være støttende om noen ber om hjelp, samt gi kritikk på en konstruktiv måte. Man må kort og godt gjøre hverandre gode.

Et høyt presterende team kjennetegnes ellers av:

 • God samhørighet - At vi trekker i samme retning mot felles mål og strategier.
 • Godt sosialt klima - At det er en positiv stemning i teamet preget av stor takhøyde, gjensidig tillit og respekt, trivsel og engasjement.
 • God intimitet - At vi kjenner hverandre godt i gruppen slik at vi kan bruke hverandres ulikhet på en best mulig måte i teamet.

Målet for dette kurset er at deltagerne

 • Kan sette sammen et team av komplimentere ferdigheter tilpasset fremtidige arbeidskrav i organisasjonen.
 • Evner å skape samhørighet og felles engasjement rundt mål og strategier?
 • Vet hvordan man kan skape et godt sosialt klima, engasjement og trivsel i en gruppe eller et team.
 • Vet hvordan man kan styrke intimitet og et ønske om å spille hverandre gode?
 • Kan skape engasjement rundt et felles verdigrunnlag samt operasjonalisere organisasjonens verdier i arbeidsprosessene og måten man jobber på.
 • Vet hvordan man bli flinkere til å benytte «godfoten» til hver enkelt i teamet.

Målgruppe:

Kurset egner seg for ledere som ønsker å styrke samarbeidet i en organisasjon eller avdelingen. Det er også velegnet for HR personell eller andre støttefunksjoner som ønsker å bidra til styrke team av komplimentere ferdigheter samt forberede samarbeidet i en avdeling eller på tvers av avdelinger.

Dette får du med deg:

 1. Beskrivelse av ulike tester og måleverktøy til hjelp for å sette sammen team av komplimentere ferdigheter – herunder Team Management systems, MBTI, Belbins teamroller mm.
 2. Engasjement- og trivselsundersøkelser man kan benytte i egen organisasjon.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom