Microsoft 365 superbruker - Alltid oppdatert. Learning as a Service.

Lyst til å bli en ekspert på MS365 og sikre at du alltid er oppdatert på ny funksjonalitet, nye muligheter og bestepraksis i bruk av verktøyene i Microsoft 365 som Teams, SharePoint, Power-Automate og Power-apps, OneNote, OneDrive, Planner, Visio, Whiteboard, Forms, Office produktene etc?

Er det mange manuelle prosesser som selskapet burde automatisere? Har du ansvaret for Teams / SharePoint og ser at antall team og dokumentarkiver stadig vokser og lurer på hvordan dette best mulig bør håndteres?

I «gamle dager» fikk vi oppdateringer fra Microsoft ca. hvert tredje år ved lansering av ny Office-pakke. Nå kommer det hyppige oppdateringer, gjerne ukentlig. Noen oppdateringer gir ny funksjonalitet og brukeropplevelse, andre merker vi knapt, men alle er steg i en langsiktig plan som gradvis påvirker hvordan vi arbeider og samhandler.

Superbruker Microsoft 365 er et kompetanseutviklingsprogram og en unik mulighet til å kontinuerlig øke din kompetanse innen Microsoft 365 slik at du kan benytte denne kompetansen til å øke effektiviteten, automatisere arbeid og bedre samhandlingen i din virksomhet. Altfor få virksomheter utnytter det fulle potensialet som ligger i Microsoft 365. Gjennom Superbruker Microsoft 365 kan du ta bidra til å løfte din virksomhet digitalt, øke din kompetanse og samtidig ha jevnlig dialog med en Microsoft 365 fagspesialist for faglig sparring.

Målgruppe

Alle som jobber med Microsoft 365 produkter og ønsker å utvikle kompetansen innen Microsoft 365 produktene. Opplæringen tilpasses nivået du og din virksomhet er på.

Leveranse

Superbruker Microsoft 365 leveres gjennom månedlige workshops. Våre Microsoft 365 konsulenter vil over tid dekke følgende: 

  • Kartlegging av dine ønsker og behov
  • Rådgivning rundt teknisk bruk av applikasjonene og brukeradopsjon
  • Presentasjon av nyheter og tanker/anbefalinger om hvordan utnytte disse
  • Spørsmål/svar og erfaringsutveksling siden sist

Tekniske krav

Tilgang til Microsoft 365

Other relevant courses

4. September
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run