Online kurs: DevOps

DevOps er en programvaremetode der drift og utvikling samarbeider gjennom hele livssyklusen - fra designfasen til utvikling og produksjon. Med denne kurssamlingen vil du få stor innsikt i forskjellige verktøy som brukes innen DevOps som Chef, Docker, Puppet, Vagrant og Jenkins. Samlingen spenner fra grunnleggende til mellomstore og avanserte nivåer. Du vil også lære om Powershell, RabbitMQ og Terraform i forbindelse med DevOps.

 

Kurs som inngår i biblioteket Varighet
Using Docker: Benefits and Installation 2,00
Using Docker: Dockerizing Applications 2,00
Using Docker: Customizing and Clustering 2,10
Using Vagrant: Introduction 1,80
Using Vagrant: Configuration 2,00
Docker Configuration and Management 2,50
Working with Docker Machine, Security, and APIs 2,20
Introduction to Application Performance Engineering 2,20
Java Application Performance Analysis Tools 0,70
IBM Pattern Modeling Analysis Tool 0,60
Heap, Thread, and Monitor Dump Analyzer 0,80
IBM Memory Analyzer and Visualizer 1,30
ANTS Performance Profiler 1,50
Performance Analyzer Features 1,10
Advanced Provisioning in Vagrant 2,10
Vagrant Advanced Administration 2,00
HP LoadRunner 12 Essentials: Working with VuGen 1,20
HP LoadRunner 12 Essentials: Enhancing Vuser Scripts 1,00
HP LoadRunner 12 Essentials: Working with Controller and Analysis 1,70
DevOps Methodologies and Development 1,20
DevOps Management and Capabilities 1,40
DevOps Testing and Delivery 1,80
Docker Introduction 1,10
Docker and Windows 0,70
Docker Installation and Management 1,40
Docker Programmatic Access 0,60
Introduction to Kubernetes 1,40
Kubernetes on Google Cloud Platform 1,00
Kubernetes Concepts 2,50
Kubernetes Clusters 1,90
Kubernetes API and Components 1,30
Introduction to PowerShell 5.0 0,60
PowerShell 5.0 Cmdlet Structure and Help 0,50
PowerShell 5.0 Syntax, Help, and Conditionals 0,70
PowerShell 5.0 Aliases, Providers, and Objects 1,10
PowerShell 5.0 Remote Management 1,00
PowerShell 5.0 Output Formatting, Modules, and Customization 0,60
PowerShell 5.0 Configuration, Advanced Help, and Queries 1,10
PowerShell 5.0 Desired State Configuration (DSC) 0,80
PowerShell 5.0 Local Configuration Manager (LCM) 0,70
PowerShell 5.0 DSC Resources 0,90
PowerShell 5.0 DSC, Configurations, and Repositories 0,60
PowerShell 5.0 Resource Creation and Configuration 0,80
PowerShell 5.0 DSC and Azure 0,60
PowerShell 5.0 DSC with Linux and JEA 0,80
Introduction to Automation with Terraform 1,30
Terraform Configurations 1,20
Terraform Infrastructure 1,10
Terraform Provisioning and Modules 0,80
Terraform Variables 0,90
First Steps with Chef 1,30
Chef Server Basics 1,30
Community Cookbooks and Chef Server Patterns 1,30
Test-driven Cookbooks 1,40
ELK Operations on the Cloud 1,60
Logstash for Data Ingestion in Elasticsearch 1,40
Elasticsearch Data Management 1,20
Visualization Using Kibana 1,10
Kibana and Reporting Capabilities 1,10
Jenkins 2 Nuts and Bolts 1,30
Creating Application Builds 1,40
Testing and Continuous Integration 1,30
Jenkins Administration 0,90
JavaScript Operators, Arrays, and Functions 1,70
JavaScript Objects and Event Handlers 1,00
Building the Puppet Environment 1,00
Configuring the Puppet Master and Puppet Agent 1,20
Configuring Puppet Environments and Managing Files 0,90
Puppet Refactoring Patterns 0,90
Python Fundamentals 1,50
Python Data Processing 0,90
Python Applications 1,20
Using Splunk for Data Analysis 1,20
Docker Containers, Images, and Swarms 1,60
Managing Stacks and Application Deployment 1,50
Introduction to Bash Scripting 1,50
Bash Scripting Flow Control and Data Types 1,40
Bash Advanced Scripting and File I/O 1,20
Automation Using Bash and Expect 1,10
Introduction to RabbitMQ 1,40
Message Handling and Clustering in RabbitMQ 1,30
Configuration and Troubleshooting in RabbitMQ 1,50
IT Infrastructure Automation: Python Automation Programming 1,60
IT Infrastructure Automation: Text File Processing and RegEx 1,60
IT Infrastructure Automation: Version Control and GIT 1,50
IT Infrastructure Automation: Introduction to Automation 1,20
IT Infrastructure Automation: Automation and Scalability 0,80
IT Infrastructure Automation: Automated Monitoring 0,60
DevOps with Ansible: Overview 0,80
DevOps with Ansible: Introduction to Playbooks and Testing 1,10
DevOps with Ansible: Working with Ansible Features 1,20
DevOps with Saltstack: Overview 0,70
DevOps with Saltstack: Configuration and Components 0,70
DevOps with Saltstack: Remote Execution & State System 1,00
DevOps Mindset: DevOps Principles & Implementation Approach 1,20
DevOps Mindset: DevOps Implementation Using Tools 1,20
The Language of DevOps: DevOps Principles & Practices 1,30
The Language of DevOps: DevOps Tools & Processes 1,00
DevOps Collaboration Tools: Tools for Continuous Integration 1,20
DevOps Collaboration Tools: Tools for Continuous Delivery 0,90
Using Git for DevOps: Using Git Effectively 1,10
Using Git for DevOps: Managing Conflict & Effectively Using Git Workflow 1,00
Software Testing for DevOps: Testing & DevOps Overview 0,80
Software Testing for DevOps: DevOps Testing Pipeline 1,00
Software Testing for DevOps: DevOps Test Tools 0,90
Ansible: Ansible for DevOps Provisioning 1,00
Ansible: Continuous Delivery and Monitoring Using Ansible Playbook and Tower 0,80
Puppet for DevOps: Installing & Working with Puppet Components 1,20
Puppet for DevOps: Working with Puppet Bolt & Continuous Delivery for PE 1,10
SaltStack for DevOps: Working with SaltStack Components 1,00
SaltStack for DevOps: Configuration Management with SaltStack 0,80
Navigating Software Testing Tools: Types of Software Testing Tools 0,90
Using Docker for DevOps: Introduction to Docker 1,10
Using Docker for DevOps: Configuring Docker for Continuous Delivery 0,90
Chef for DevOps: Managing Infrastructure Using Chef 1,10
Chef for DevOps: Automate Infrastructure Using Chef Tools & Templates 1,40
Jenkins for DevOps: Jenkins Configuration for DevOps 1,00
Jenkins for DevOps: Automated Testing & Advanced Jobs Using Jenkins 1,10
Exploring CI: Continuous Integration & CI Tools 0,80
DevOps Tools: Selecting the Right Tools 1,80
CI/CD Implementation for DevOps 1,50
DevOps Automation: Delivery Mechanisms 0,80
DevOps Automation: Configuration Management 1,00
DevOps with Docker: Container Management 0,90
DevOps with Docker: Implementing DevOps Using Docker 1,20
DevOps with Docker: Management in the Cloud 1,10
DevOps Cloud Automation: AWS DevOps Tools 1,10
DevOps Cloud Automation: Advanced AWS Pipelines and DevOps Using Azure 1,50
DevOps Cloud Automation: DevOps with Google Cloud Platform 0,70