Innføring av Microsoft 365

- definer din strategi og handlingsplan på 1-2-3

En workshop med Glasspaper/Adaptiva som skal gi dere en rapport som oppleves som et konkret verktøy for en best mulig utnyttelse av Microsoft 365 tilpasset deres organisasjon og situasjon.

Målgruppe/deltakere:

Daglig ledelse og IT-ledelse, og gjerne andre sentrale personer.

Forberedelser:

Før workshop gjennomfører vi en samtale med kunde slik at vi får et bilde av bedriftens status ift organisering, kunder, leveranser og konkurransesituasjonen. I tillegg vil det være nyttig å kjenne til de viktigste endringsprosjektene som pågår eller er planlagt for de neste 12 månedene.

Agenda:

Før lunsj:

 • Gjennomgang av Microsoft 365 tjenester – hvilke muligheter finnes

Etter lunsj:

 • Dagens IT miljø: Hvordan ser IT-landskapet ut? Infrastruktur og skytjenester, programvare og utstyr.
 • Status Microsoft 365 tjenester: Versjoner, lisenser, bruk
 • Hva er problemområder fra brukerperspektiv?
 • Hva er problemområder fra forvaltningsperspektiv?
 • Hva er de pågående og/eller planlagte IT-prosjektene for de neste 6-12 mnd?

Output:

 • Microsoft 365 Strategiplan
  • Beskrivelse av nåsituasjon og organisatoriske mål
  • Hva må gjøres med eksisterende IT? Hvilke avhengigheter finnes?
  • Segmentering
   • Hvilke Microsoft 365 tjenester passer for hvilke brukergrupper, og i hvilken prioriteringsrekkefølge innføres disse?
 • Tiltaksplan
  • Konkret tiltaksplan for veien videre 12 mnd perspektiv
  • Kompetansebehov og opplæringsplan

Other relevant courses

1 days
Classroom