Workshop: Hvordan lykkes med virksomhetsarkitektur (EA)

Denne workshopen passer for de som har vært gjennom et TOGAF-kurs, men også for de som har hatt en EA-praksis og ønsker å realisere gevinstene med praksisen.

I samarbeid med vår partner Habberstad leverer workshops med forankring i «beste praksis».

Målgruppe:

 • For alle som direkte eller indirekte jobber med virksomhetsarkitektur
 • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjekt- og endringsledere, forretningsarkitekter, forretningseire prosesseiere, og ansvarlige ledere 
 • Fra de som søker innsikt i digitalisering,  endringsarbeid samt metode

Innhold:

 • Hvordan bygge sammenheng mellom EA, strategi og økonomiske mål.
 • Hvordan sette bærekraft i sammenheng med virksomhetens EA-praksis
 • Hvordan etablere gode EA målekriterier som viser verdi i virksomheten.
 • Hvilke type målekriterier på EA aktivitetene er aktuelle for virksomhetens resultater
 • Hva skal til for å etablere et mandat for EA i strategien til virksomheten.
 • Hvordan organisere en praksis i din virksomhet.

Mål:

Få innsikt i beste praksis for virksomheter som har lykkes med virksomhetsarkitektur (EA). Vi ser at mange EA-aktiviteter mangler forankring i virksomheten. Det betyr at ledere ikke ser og anerkjenner verdien til EA. Vi bistår hvordan dere kan synliggjøre EA med en direkte kobling mellom virksomhetsresultater og prosjekter samt initiativer.

Gjennomføring

 • Workshopen leveres bedriftsinternt med erfarne virksomhetsarkitekter og kursholdere.
 • Vi anbefaler opp til 16 personer på en workshop.
 • Inkludert i workshopen er et virtuelt oppstartsmøte hvor man forankrer innhold og avstemmer.
 • Workshopen kan skreddersys ved behov.
 • Varighet: 6 timer, på en dag. 

Instruktører:

Vi har to superdyktige og erfarne instruktører til denne workshopen. Begge jobber til daglig med virksomhetsarkitektur hos vår samarbeidspartner Habberstad

Om Tom Reffhaug

Toms fagkompetanse på områdene virksomhetsarkitektur og designledelse er i tråd med Design og Arkitektur Norges (DOGA) anbefalte tilnærming til radikal innovasjon i offentlig og privat sektor. Tom har internasjonal arbeidserfaring som forretningsutvikler fra globale IT-selskaper, utdannet MBA i internasjonal ledelse, og sertifsert på de mest brukte rammeverk og metodikker for virksomhetsarkitektur og IT ledelse.

Han har også vært grunnlegger og styreleder i AEA (Association of Enterprise Architects i Norge), jobbet med virksomhetsarkitektur siden 2005, og har arbeidet med utfordringer i dialogen mellom forretning og IT i over 20 år.

Erik Berg-Nielsen

Erik har gjennom sin erfaring bygget betydelig kompetanse i hvordan man sikrer strategisk retning i virksomheters forretnings og IT modeller. Tradisjonell virksomhetsarkitektur som kun setter søkelyset på teknologi, vil ikke fullt ut dekke behovet til dagens virksomheter. Erik mener dagens virksomhetsarkitekter er tett på forretningen, forstår utviklingspotensialet og er med på å designe forbedringer ved å identifisere måter å utnytte data, slik at verdikjedene fungerer best mulig. Arbeidet er som regel alltid fokusert på å styrke organisasjonens måloppnåelse.

Erik er fagansvarlig for virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur i Habberstad

Other relevant courses

5. August
5 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
5. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
7. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
25. September
3 days
Classroom Virtual