Workshop: Hva er virksomhetsarkitektur? (EA)

Denne workshopen er for virksomheter som planlegger å etablere eller starte opp med EA-aktiviteter på nytt. Gjerne før man tar et sertifiserings kurs. De siste årene er det observert en økende interesse for virksomhetsarkitektur. Mye av oppmerksomheten og veksten i bruk av EA er drevet av bedriftene sine behov for «digital business», samt CIO sitt behov for å etablere/re-etablere EA-praksis. I denne etterspørselen ser vi at den største utfordringen man oftest står overfor, er å vite nøyaktig hvor man skal begynne og hvilke steg man skal følge.

I samarbeid med Habberstad, et konsulentselskap med lang og bred erfaring innen virskomhetsarkitektur, leverer vi en workshop med forankring i «best practices» i etableringen av EA-praksis.

Målgruppe:

 • For alle som direkte eller indirekte  jobber med virksomhetsarkitektur.
 • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjektledere, endringsledere, forretningsarkitekter og forretningseiere, prosesseiere og ansvarlige ledere.
 • For de som søker innsikt i digitalisering, endringsarbeid og metode.

Innhold:

For å etablere eller omstarte en EA-praksis, anbefales det å følge en godt forankret og systematisk tilnærming. I denne workshopen følger vi grunnleggende trinn vi ser ledende virksomheter har lykkes med.

 • Hva er EA og hvordan ser en EA-praksis ut?
 • Hvordan starter man for å etablere en EA-praksis?
 • Hvorfor EA og hvilket utbytte/gevinster forventes?
 • Hvorfor benytter man rammeverk i en EA-praksis?
 • Fallgruver og gevinster med innføring av EA-praksis

Mål

Målet med workshopen er å få innsikt i hvordan lykkes med EA-aktiviteter som blir godt forankret i organisasjonen før man setter i gang med kompetanseutvikling, kurs og sertifisering.

Gjennomføring

 • Workshopen leveres bedriftsinternt kurs med erfarne virksomhetsarkitekter og kursholdere.
 • Vi anbefaler opp til 16 personer på en workshop.
 • Inkludert i workshopen er et virtuelt formøte hvor man forankrer innhold og avstemmer forventninger.
 • Workshopen leveres virtuelt.
 • Varighet: 3 timer, leveres på en dag. 

Instruktører:

Vi har superdyktige og erfarne instruktører på denne workshopen. Alle jobber til daglig med virksomhetsarkitektur hos vår samarbeidspartner Habberstad

Om Tom Reffhaug

Toms fagkompetanse på områdene virksomhetsarkitektur og designledelse er i tråd med Design og Arkitektur Norges (DOGA) anbefalte tilnærming til radikal innovasjon i offentlig og privat sektor. Tom har internasjonal arbeidserfaring som forretningsutvikler fra globale IT-selskaper, utdannet MBA i internasjonal ledelse, og sertifsert på de mest brukte rammeverk og metodikker for virksomhetsarkitektur og IT ledelse.

Han har også vært grunnlegger og styreleder i AEA (Association of Enterprise Architects i Norge), jobbet med virksomhetsarkitektur siden 2005, og har arbeidet med utfordringer i dialogen mellom forretning og IT i over 20 år.

Erik Berg-Nielsen

Erik har gjennom sin erfaring bygget betydelig kompetanse i hvordan man sikrer strategisk retning i virksomheters forretnings og IT modeller. Tradisjonell virksomhetsarkitektur som kun setter søkelyset på teknologi, vil ikke fullt ut dekke behovet til dagens virksomheter. Erik mener dagens virksomhetsarkitekter er tett på forretningen, forstår utviklingspotensialet og er med på å designe forbedringer ved å identifisere måter å utnytte data, slik at verdikjedene fungerer best mulig. Arbeidet er som regel alltid fokusert på å styrke organisasjonens måloppnåelse.

Erik er fagansvarlig for virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur i Habberstad

Other relevant courses

5. August
5 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
5. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
7. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
25. September
3 days
Classroom Virtual