Excel Makro/VBA

Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i Visual Basic Applications for Excel.

C2C-kursbanner.png

VBA er ulike sett med instruksjoner som realiseres når prosedyrer eksekveres. Ved hjelp av VBA kan brukerne bryte mange av begrensningene som finnes i Excel. Bruk av Excel uten VBA er som å kjøre med hest og kjerre. Med VBA er det som å kjøre et vogntog med farten og kjøreegenskapene til en moderne sportsbil. Med andre ord, både ytelse og hastighet økes formidabelt. I kurset vektlegges spesielt strukturering, programmeringsmetodikk, samt korrekt bruk av variabler og konstanter.

Tilpasset: Excel 2016 med programmeringsgrensesnitt i Windows 8 eller 10.

(Kurset er ikke tilpasset Mac, fordi Mac kun inneholder rudimentære VBA-redigeringsverktøy).

Målgruppe:

De som ønsker å lære seg hvordan automatisere oppgaver i Excel 

Forkunnskaper:

Erfaring og kunnskaper i Excel tilsvarende videregående kurs.

Innhold:

 • Aktivering av arkfanen utvikler og beskrivelse av kodeverktøyene i denne.
  • Om makroer.
  • Om Visual Basic.
 • Visual Basics objektbibliotek.
 • Om moduler og prosedyrer.
 • Referere til områder i Excel ved hjelp av Visual Basic.
 • Løkker og flytkontroll.
 • Bruk av variabler og konstanter.
 • Import og eksport av VBA-filer.

Other relevant courses

23. August
2 days
Classroom Virtual
25. August
2 days
Classroom Virtual
19. September
2 days
Classroom Virtual
21. September
2 days
Classroom Virtual