Kamude CRMAP practitioners course

Har du lyst til å lære og bruke markedets mest moderne styringsverktøy for risiko og samsvar? Vil du vite hvordan du kan jobbe mer effektivt og smartere med operasjonell risiko og samsvarshåndtering? I dette kurset vil du lære deg programmet Kamude CRMAP og hvordan du endrer din praksis fra tradisjonell risikostyring til dagens bestepraksis.

Kamude CRMAP er en dynamisk risiko og compliance styringsverktøy som synliggjør sikkerhets- og compliance prosesser, konsekvenser og status fra toppledelse til involverte operative enheter og roller. Gjennom CRMAP kan du i sanntid få en samlet oversikt over faktisk risiko og trusler, samt avvik og status rundt samsvarskravene til din virksomhet. CRMAP dekker alle samsvarskrav som ISO-standarder, HMS, GDPR, antikorrupsjon, hvitvasking etc. slik at din virksomhet kan jobbe effektivt og enhetlig med samsvarskrav til fordel for ledelsen og ansvarlige fagpersoner. CRMAP er utviklet for at virksomheter skal kunne jobbe med risikostyring og compliance i henhold til bestepraksisprinsipper.

Etter endt kurs vil du ha lært om: 

 • Hvordan du kan bruke Kamude CRMAP for å best mulig modellere risiko for din virksomhet.
 • Hvordan du kan bruke Kamude CRMAP til å få en god oversikt over samsvarskrav og knytte disse opp mot virksomhetens tjenester.
 • Hvordan du som fagperson eller leder kan bruke Kamude CRMAP til å enkelt sikre oversikt over virksomhetens risikoer og status for samsvarkrav samlet i et system.

Målgruppe:

 • Personer som jobber med samsvarskrav/compliance, eks. personvernombud, kvalitetsansvarlig, HSM ansvarlig, miljøansvarlig, sikkerhetsombud etc.
 • Personer som jobber med risikostyring og sikkerhet
 • Ledere som ønsker god kontroll og innsikt i virksomhetens risiko og samsvarskrav.

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper om/eller erfaring med risikohåndtering, kvalitetsstyring og/eller samsvarshåndtering.
Eksempel på relevante kurs: 'GDPR Foundation', 'ISO/IEC 27001, 9001, 14001 Foundation', 'PRINCE2', TOGAF 

 1. Kamudes tilnærming til GRC.
 2. Modellering av en virksomhet.
 3. Trussel bibliotek og sårbarheter.
 4. Oppdatering av risiko, trussel og tiltak.
 5. Oppdatering av samsvarsvurderinger (SoA).
 6. Samarbeid, oppgavestyring og ledelsesverktøy.
 7. Revisjoner, oppdateringer og vedlikehold.
 8. Integrasjoner med andre systemer.

Deltakere oppnår sertifiseringen 'Kamude Certified Operator' ved bestått eksamen.