Kamude CRMAP practitioners course

Kamude CRMAP er et spesialisert verktøy for å understøtte og presentere alle prosessene for styring av samsvar og risiko i en virksomhet på ett sted. Formålet er å bidra til en transparent, lønnsom anvendelse av GRC-konseptene (slik som beskrevet i for eksempel GDPR, ISO9001 eller ISO27001).

Etter endt kurs vil du ha lært om: 

 • Hvordan Kamude CRMAP skal brukes for å modellere risiko i en virksomhet.

 • Hvordan ledelsen sikres fullt innsyn i, og kontroll med, samsvarsvurderingene.

 • Hvordan Kamude CRMAP understøtter en risikobasert tilnærming i virksomheten.

Målgruppe:

Ledere og ansatte som skal bruke Kamude CRMAP for risiko- og samsvarsstyring.

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper om risikohåndtering. Eksempel på relevante kurs: 'GDPR Foundation', 'ISO/IEC 27001 Foundation' eller 'GRC Concepts for Managers'.  

  1. Kamudes tilnærming til GRC.
  2. Modellering av en virksomhet.
  3. Trusselbibliotek og sårbarheter.
  4. Oppdatering av risiko, trussel og tiltak.
  5. Oppdatering av samsvarsvurderinger (SoA).
  6. Samarbeid, oppgavestyring og ledelsesverktøy.
  7. Revisjoner, oppdateringer og vedlikehold.
  8. Integrasjoner med andre systemer.
 • Deltakere oppnår sertifiseringen 'Kamude Certified Operator' ved bestått eksamen.