ISO 27701 - den Internasjonale standarden for håndtering av personinformasjon

ISO / IEC 27701-standarden publisert i august 2019, er den første internasjonale standarden som omhandler personverninformasjonshåndtering. Mens GDPR (personvernforordningen ) stiller overordnede krav til personvern, vil standarden NS-ISO/IEC 27701 gi veiledning til hvordan virksomhetene skal sette opp funksjoner og prosesser for å etterleve eller samsvare med GDPR-kravene.

Standarden vil hjelpe organisasjoner med å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et Privacy Information Management System (PIMS) ved å forbedre det eksisterende ISMS, basert på kravene i ISO / IEC 27001 og veiledning av ISO / IEC 27002. Den kan brukes av alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, kompleksitet eller landet de opererer i.

Course
Date
Durance
14. January
2 days
Classroom Virtual
9. November
5 days
Classroom Virtual
5 days
Classroom Virtual

Filter

  • Clear all filters