Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrator Associate sertifiseringen dokumenterer at du innehar kompetansen for å kunne rulle ut Windows 10 og implementere moderne desktop løsninger som gir økt produktivitet og forbedrede brukeropplevelser.

 

For å bli Modern Desktop Administrator må du bestå èn obligatorisk eksamen:

Eksamen MD-102

Anbefalt kurs som forberedelse

MD-102 : Microsoft 365 Endpoint Administrator

 

Neste steg: Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert

Med Modern Desktop Administrator Associate sertifiseringen i boks, kan du gå videre til neste sertifiseringsnivå som er Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert