MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer

Med MCSE sertifiseringen beviser du at du har kompetanse til å bygge innovative løsninger på tvers av flere teknologier, både lokalt og i skyen. For å bli MCSE må du ha MCSA sertifisering i bunnen.

MCSE Cloud Platform and Infrastructure 

MCSE Productivity

MCSE data management and analytics